dark-beam on DeviantArthttps://www.deviantart.com/dark-beam/art/Inside-Amazing-Box-IFS-tut-266100434dark-beam

Deviation Actions

dark-beam's avatar

Inside Amazing Box + IFS tut

By
Published:
12.6K Views

Description

A tutorial I always wanted to write about how to get nice views of the hidden zones inside some fractals. :D

START VIEW
Mandelbulb3Dv17{
S.....S....O/...w....2.............6.1.......s3E................................
................................8QxckpX05z1........Y./..................y.2.....
................/M.0/....6kX.....3....E2.....Qz/NcmCAZtD/..........m/dkpXm1....U
z.....kD12../2.........0./........zj........E.2............u1....y1...sD...../..
.w1...sDYsAIxzzzjz1..........WAbUdisqcljTcFzUvMS3t97C1JzzzzvzUNehUisqcljMaO9c9iB
Ow1mQ0auWPX4zU2bVezzzzyD......Y3..............kD.2....sD..kz....................
.............oAnAr1...sD......JRW4.wp7O.EObc/.nRW4.or7O.kVbc/.FSW4..............
..................kz.wzzz1.U..6.P....M4...EB....W....k1....F....8/...I1....UJl42
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.mc..zXCc.El18XGQeGyDjvIRhrVAkz1..........2.28.kFrA0.
FWb96aAIVzvh1se7Umvxz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................2CcN/UvNP6.eeWCNq0.yRii.EJJUk1f..XR
S1.mx3CcN/UvNP6.QsLsUa3.ibhV..bTV1OK.sSq40.ly3CcN/UvNP6.MwLsUa3.ibhV.kqTV1OK.sSq
40.kz3CcN/UvNP6...EsUa3.eeWCNq0.IJ36wk8.wyLsUa3.................................
E....6....E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz.........yD........kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....AJOZ75QdtqQfZqA............................
.....MU/4MU/4..................E........kz1........wz.........zD................
...0./..........................................................................
................................}

FINAL VIEW
Mandelbulb3Dv17{
S.....S....O/...w....2.....sR80dn7G..7Wn1ZWbxi.EXry2FtvtyzHGQFNxdiv..VYSu.FPl5.E
................................Xf1GajDn1/2........Y./..................S/2.....
................/M.0/....6Ea....l3....E2.....ATKRb3hjplD/..........m/dkpXm1....U
z.....kD12../2.........0./........zj........E.2............u1....y1...sD...../..
.w1...sDLSXudFQ7UvvDkPWz6xD.zUW3RrnFQklDVIr3NeVDRwfsAzpJ78Kuy09SAJH5z6hjJUqxqNsa
Zv1nHrB9i1.5zmEycSt0G3kD......I7..............kD.2....sD..kz....................
.............oAnAr1...sD......JRW4.wp7O.EObc/.nRW4.or7O.kVbc/.FSW4..............
..................kz.wzzz1.U..6.P....M4...EB....W....k1....F....8/...I1....UJl42
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.mc..zXCc.El18XGQeGyDjvIRhrVAkz1..........2.28.kFrA0.
FWb96aAIVzvh1se7Umvxz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................2CcN/UvNP6.eeWCNq0.yRii.EJJUk1f..XR
S1.mx3CcN/UvNP6.QsLsUa3.ibhV..bTV1OK.sSq40.ly3CcN/UvNP6.MwLsUa3.ibhV.kqTV1OK.sSq
40.kz3CcN/UvNP6...EsUa3.eeWCNq0.IJ36wk8.wyLsUa3.................................
E....6....E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz.........yD........kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....AJOZ75QdtqQfZqA............................
.....MU/4MU/4..................E........kz1........wz.........zD................
...0./..........................................................................
................................}
Image size
983x4505px 634.7 KB
© 2011 - 2024 dark-beam
Comments51
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
flameout82's avatar
Thank you Luca. A brilliant tutorial :happybounce: