Deviation Actions

dark-beam's avatar

1482

By
Published:
793 Views

Description

Improved image, and in channel 2 it allows you to chose six different colors for each face :la: - and the corners are more rounded

Mandelbulb3Dv18{
g.....S....O/.../....2....EUrBkVKcq3.fLp0K1cX16Ekl/wZUHX0zvXUTVEzevszMme4liJgRyj
................................8fY3ZRL.dz1........A./..................y.2...wD
...Uz6.....1..../M.0/......t1...8.....E3.....kyefl76DRrD/..........m/dkpXm1....U
z.EnAnQD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDlAsxE9lSkxXhZF/LflHNz2qOMR1ArYqjtNwBEWXaMuXnQUv7dDRQzI46SdUE6sqDsj88AUvS
kx1iZF/LflHNzu7cbN0UpYqDU.....26..............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z.........................................../....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.P....U5...EB....m....c3...kszzzzgzzzzL1.....SN52
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.pc..zXCc..kvrEtMc7xD6ocyFE0ujz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................wzzz1UvNPcv8bmzzzD.yRiibHIAzzzz.sSq
4uiimwzzz1UvNPcvtqnzzzD.ibhVi9mDzzzz.sSq4uSz9/....UvNPcv0DZJr.B.ibhVizIM.wD...XR
SvReixD...UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....2..F2E.....I...../...kIkVKNmJ4GBNpPdF4..........................6U./2E./2E.
GMU/46E./.........nZ./..................................................kz1.....
...wzcNaNaNaNawD........kz1.......0L./......MF4k.......gX/A..........dNaNaNaNaxD
OaNaNaNaty1........wz...}
{Titel: color dice}
Image details
Image size
712x357px 33.91 KB
© 2017 - 2023 dark-beam
Comments15
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
tiffrmc720's avatar
I finally got around to playing with it!  dIFS Game Pieces by tiffrmc720