Deviation Actions

DanQcaT's avatar

RGB nindzove - dil 23. + 24.

Published:
By
2 Comments
300 Views
RGB nindžové - díl 23. a 24.

A na co jste ve škole chyběli vy?

*** sorry, comics is only in Czech ***
Image details
Image size
842x1191px 389.16 KB
© 2012 - 2021 DanQcaT
Comments2
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Kazumaki's avatar
Šéfové jsou vždycky komplikovaní...
DanQcaT's avatar
Někdy mám pocit, že být komplikovaný a iracionální je nějaká kvalifikace na šéfa. ~_^