dangdep247

0 Watchers52 Page Views0 Deviations
Deviations Coming Soon!
Check back soon to see dangdep247's deviations.
Badges
My Bio

Dáng Đẹp - Chuyên tin làm đẹp cho phụ nữ, em bé - Website được thành lập tháng 11/2011 dưới dạng Blog cá nhân, với mục đích ban đầu là nơi lưu trữ những bài viết kiến thức hoặc những sản phẩm sáng tạo trong quá trình học tập, làm việc: Địa chỉ Số 1 đường số 6 An Cựu City - Thành Phố Huế SĐT:0365730312 Facbook:https://www.facebook.com/D%C3%A1ng-%C4%91%E1%BA%B9p-247-120658976877992https://dangdep247.com/https://dangdep0408.blogspot.com/https://www.blogger.com/profile/01245530788437715973https://www.youtube.com/channel/UC0CFp7ty9yAVHDJCvLxrOKg/abouthttps://www.linkedin.com/in/d%C3%A1ng-%C4%91%E1%BA%B9p-6bb47a219/https://www.pinterest.com/dangdep0408/_saved/

Profile Comments

Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In