Deviation Actions

dan3ru's avatar

Tranquility

By
0 Comments
418 Views
"Sa bawat linya at hiblang nagmumula sa lapis ay unti-unti mong nakikita ang kabuuan ng lahat. May mga pagkakataong ito ay ginagamitan mo ng pambura upang tuluyang tanggalin ang mga pagkakamali o di kaya ang pambura’y gamiting kapamaraan upang patingkarin o panipisin ang linya at hibla. Sa bawat kumpas at likhang iyong inilapat sa papel naruong napudpod at naputol ang pinsel. Ngunit hindi ka nagpatinag sa dilim at nabaling lapis. Bagkus ito ay iyong tinasahan upang muling iguhit ang nais ng iyong puso at isipan."

Mula sa aking Blog Post na Guhit. [LINK]
Image details
Image size
400x516px 96.22 KB
Published:
Comments0
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In