Daliamikk's avatar

Marta Tarasiuk [Fanart]

7 4 217 (1 Today)
By Daliamikk   |   Watch
Published: September 12, 2018
© 2018 - 2019 Daliamikk
for :iconmaerafey:

WiEceI tEorji zE STEveNa ÓnIwErsEE!!!
Image size
750x900px 208.96 KB
Comments4
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
HunterSlimePL's avatar
HunterSlimePLHobbyist Digital Artist
Awww slodko :3
Daliamikk's avatar
DaliamikkHobbyist General Artist
Dzięki <3
MaeraFey's avatar
MaeraFeyHobbyist General Artist
Ooooo, Digital Painting. <3 Piękny malunek. Najbardziej podoba mi się sposób, w jaki jest zaznaczone futro na brzuszku.
Daliamikk's avatar
DaliamikkHobbyist General Artist
dzięki :D