Daedhor on DeviantArthttps://www.deviantart.com/daedhor/art/Sklep-z-koszulkami-186302653Daedhor

Deviation Actions

Daedhor's avatar

Sklep z koszulkami

By
Published:
10.7K Views

Description

Taki projekcik sklepu z koszulkami - napaliłem się na ten temat ale jakoś utknęło...

Zdjęcia pobrałem z threadless.com i pewnie są na nie jakieś prawa - więc kopiować nie wolno!:)
Image size
1280x2880px 1.23 MB
© 2010 - 2024 Daedhor
Comments39
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
cute design:
Check out my latest works
www.psd2html5.co/