CrusierPL's avatar
Pinkie Pie
88 0 4K (1 Today)
By CrusierPL   |   Watch
Published: January 15, 2012
© 2012 - 2019 CrusierPL
Vectorized Pinkie Pie from episode "Baby Cakes" (S02E13). Version without doors and cake. I hope added part looks ok.

Zwektoryzowana Pinkie Pie z odcinka ""Baby Cakes" (S02E13). Wersja bez drzwi i tortu. Mam nadzieję, że cześć, którą musiałem dodać wygląda ok.

Other versions/Inne wersje:

Without doors but with cake/Bez drzwi ale z tortem:
[link]
With doors and cake/Z drzwiami i tortem:
[link]
Image size
5000x3279px 572.92 KB
Comments0
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
©2019 DeviantArt
All Rights reserved