Deviation Actions

CrusierPL's avatar

Pinkie Pie

By CrusierPL
Vectorized Pinkie Pie from episode "Baby Cakes" (S02E13). Version without doors and cake. I hope added part looks ok.

Zwektoryzowana Pinkie Pie z odcinka ""Baby Cakes" (S02E13). Wersja bez drzwi i tortu. Mam nadzieję, że cześć, którą musiałem dodać wygląda ok.

Other versions/Inne wersje:

Without doors but with cake/Bez drzwi ale z tortem:
[link]
With doors and cake/Z drzwiami i tortem:
[link]
Image details
Image size
5000x3279px 572.92 KB
Published:
© 2012 - 2021 CrusierPL
Comments0
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In