Shop Forum More Submit  Join Login
About Digital Art / Hobbyist Siniša DalenjakMale/Croatia Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 493 Deviations 1,657 Comments 28,670 Pageviews
×

Favourites

The Collective Brain by dainbramage1 The Collective Brain :icondainbramage1:dainbramage1 185 103 Novicius by hypex2772 Novicius :iconhypex2772:hypex2772 67 46 Margot Robbie by avvart Margot Robbie :iconavvart:avvart 5,173 152 bulbEater - Mandelbulb3D with Parameter + Map by matze2001 bulbEater - Mandelbulb3D with Parameter + Map :iconmatze2001:matze2001 108 30 cia by gateman45 cia :icongateman45:gateman45 15 6 Abandoned by CmdrChaos Abandoned :iconcmdrchaos:CmdrChaos 58 39 king tut's war machine by fraterchaos king tut's war machine :iconfraterchaos:fraterchaos 11 7 Pipelines by allthenightlong Pipelines :iconallthenightlong:allthenightlong 27 12 Mecha #2 - Mandelbulb3D with Parameter by matze2001 Mecha #2 - Mandelbulb3D with Parameter :iconmatze2001:matze2001 24 6 Planet Plants by IAmThatStrange Planet Plants :iconiamthatstrange:IAmThatStrange 16 21 Care for Core by IAmThatStrange Care for Core :iconiamthatstrange:IAmThatStrange 28 27 Joint by Sabine62 Joint :iconsabine62:Sabine62 71 70 Symbol of a Forgotten City by DsyneGrafix Symbol of a Forgotten City :icondsynegrafix:DsyneGrafix 16 10 Genetic Toys by ka78 Genetic Toys :iconka78:ka78 341 48 UF Chain Pong 237 - Necklace by Velvet--Glove UF Chain Pong 237 - Necklace :iconvelvet--glove:Velvet--Glove 94 38

deviantID

CrazyEuler's Profile Picture
CrazyEuler
Siniša Dalenjak
Artist | Hobbyist | Digital Art
Croatia

Donate

CrazyEuler has started a donation pool!
157 / 5,000
If you don't want to buy our art, but want to support us, please donate us point. ;)

You must be logged in to donate.
 • :icondr-pen:
  Dr-Pen
  Donated Jun 6, 2018, 7:51:31 PM
  50
 • :iconterikub:
  TeriKub
  Donated Oct 18, 2017, 2:37:41 PM
  50
 • :icondr-pen:
  Dr-Pen
  Donated Mar 24, 2017, 10:44:27 AM
  5
 • :icondr-pen:
  Dr-Pen
  Donated Dec 9, 2016, 10:07:34 PM
  20
 • :iconluisbc:
  luisbc
  Donated May 15, 2016, 1:14:01 AM
  20
 • :iconpoca2hontas:
  poca2hontas
  Donated Oct 2, 2015, 10:22:15 AM
  12

Activity


MB3D - 785
Mandelbulb3Dv18{
g......0....6...ET...IU..IFnjtotOh2/.Xl6sG5B6E.k0q6.M/o0MznLDQ.grQgkzCSBz7NKxE.k
................................QUJK9aEg202........Y.xD.................y.2...sD
...Uz6/..cUW..../Qk1/....2......Z6....E3.....oVllIAYcdfD/QUSIliD..U31pAnAr1....U
zIEnAnQD12../2.........pzqAnAnAnAHtjJzzzzzzzfy9..........g/3/....y1...sD...../..
.z1...sDOluPFtIjDvnjnCLvVHWcy.8MfWqTeJfDXGAuPOk7qu9nUV97RNIlygfTQ9/ZFTgDEwgx6m4K
QuPPu2IEPyRmym6yr2NOqJgDU....8om8...7A........wD22....sD/.G..s9tJFBx28sDAntyQgX5
0.IAZh06uumbzqAnAt1...sD....zAISMxt9KbRNt.......1Z5KTyWpNLKC......UWPpnD8/...2..
.....OD8wz1.....yzzz..2....U..6.i0...U0...UB....Z0...U4...U9....8/...I1.....SF52
...U.yoPxxTEGdJj....P/....6.0c..zzzz..UkKZMxkayj6YqulQA8Sz1...........k28.EiLK5.
.A72QifFDz1.H0/bvOonz0...........6U0.YnFP/..fjrwdvgqzs/Fbf24LNyD..........E.2c..
zzzz.............0...................EEAVszz9v3..wCxDe520z98Lx13HPUpz0U1keCrVQ/k
26/3yzDlJ/..y7sgDCRkz..ADOsW3Kxj.YgRrQMAL.A.......kzzzDUV5......zzzz.0F4V5Ss.wzz
z16QTxzzz1.....UvL4qAH9.zzzz.u4Oz1...wzzz1MpcRsUu/kzzzDUieqKPh3.zzzz.muRzzzz....
..Mzz/....kzzzDU..kz..EHeemz..EHIJpz..EHwyrz..EH................................
E....AU.W6E.....I....k....kEmxqQn7IO4x4PY/EP..............................U/4MU/
4M.........AnAnAnA...BnAnAnAnAoDaNaNaNaNkx9........wz0..........................
..............................................zD........6.2........wz0..........
.....................2.....3..../....wJEWBLK.I4.dtKN1VLSu/......................
......................BnAnAnAHzj..................E/.1..................kzXaNaNa
NaNmzoAnAnAnAnwjMaNaNaNa7zvAnAnAnAntz...................Uz1........../..........
................................O....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0...........ozzzzzT0mz1/......KozE9nAnAnAyyD.......cI.A.....
..X5./.......F/kONaNaNaNKy1.....................................................
............................................}
{Titel: CrazyEuler.deviantart.com - 785}
Loading...
CrazyEuler - MB3D - 783
Mandelbulb3Dv18{
g.....U/....6...ET...IU..Il4SvogA5C/.XT17dS.4..kcXCsWmN2MzHjPxta9RljzCXM4ozfoE.k
................................4qN.029YD/2........Y.xD.................y.2...sD
...Uz6/..c.D..../Qk1/....2......h9....E3.....Ue9veFtIQjD/QkMwFpD..U31pAnAr1....U
zEEnAnQD12../2.........pzqAnAnAnAHtjOaNaNaNaFz9..........g/3/....y1...sD...../..
.z1...sDVhliycgW6wHrGPumDWqyyk72VPYal6jj6erNN6Ogwvvd6.CWACR0zgOSJMGbjadDJBqCOll3
kv1eJZj6E1Esyg8Ceu5kPkkDU....8Yo4...Y1........wD22....sD/.G..s9tJFBx28sDAntyQgX5
0.IAZh06uumbzqAnAt1...sD....zAISMxt9KbRNt.......1Z5KTyWpNLKC.......ajQzDM/...2..
.....OD8wz1.......kz.wzwNX.U..6.Y/...A0...UJ....i....c3....8....P....QXz....SMTF
...U.WQshP4kiadN/gWCa/UOR06.2c..ynyl..UncfuYR0.E6.Dbqxm4oz1..........2k.8..O5x0.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../6U0...5c............u/...................E.2c..
zzzz............Y....................IEAVszz9v3..wCxDe520z98Lx13HPUpz0U1keCrVQ/k
36/3yzDlJ/..y7sgDCRkz..ADOsW3Kxj.YgRrQMAL.A..UXSF0.ecW8eRJlzpzB.cW8ec0T7s7PB.U8e
cWOogomfN1.ecW8eNso58t4.cW8ec4SLzLzr.U8ecW8Mfx7/...ecW8et0rzpzB.cW8ecyoRlgYK.U8e
cWOkvxTxT1.ecW8e..kz.0obzzlz.0obyznz.0obxzpz.0ob.M1AnhKSic4Qb/..................
E6...EU.nAE.....I....k....kEmxqQn7IO4x4PY/EP..............................U/4MU/
4M.................../.............................wz0..........................
..............................................zD........6.2........wz0..........
.....................2.....3..../....wJEWBLK.I4.dtKN1VLSu/......................
......................BnAnAnAHzj..................E/.1..................kzXaNaNa
NaNmzoAnAnAnAnwjMaNaNaNa7zvAnAnAnAntz...................Uz1........../..........
................................O....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0...........pzzzzzz5lz1/......KozE9nAnAnAyyD.......cI.A.....
..X5./.......F/kONaNaNaNKy1.....................................................
..........................................E.....I....o.....OZVrNmZ4N7NoI.oaE.61.
......................U1C....6U/4M./......kAnAnAnAnoz..........E................
........................sz1........wz........................................O4E
nAnAnAnAXzXaNaNaNaNiz...................................}
{Titel: CrazyEuler.deviantart.com - 784}
Loading...
CrazyEuler - MB3D - 783
Mandelbulb3Dv18{
g.....U/....6...w....IU...knLj4Roz3xzKknq06V1EzjOTg3QPPugzPM1Z0Bd1WbzgidqjIvNFzj
................................9/vXfPzIg02........Y./..................y.2...wD
...Uz6.....K..../Qk1/....2.F7...41....E3.....UlLZM/7sadD/QEuUJtD....1pAnAr1....U
zEEnAnQD12../2kAnAnAnQ6/.pAnAnAnAnyDnAnAnAnArz9............3/....y1...sD...../..
.zHnAnQDQGl54IYVQu1skoD9FPWeyO.yOxKG6kdDM4St2ttccu1BLvovedlcyM38XtdWYIdDnx8sk.zV
Uufr.rc53FuVyIiHwKcJNjeDU....8YvU...cW........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zAISMxt9KbRNt.......1Z5KTyWpNLKC......E1l/2EP....k1.
.....OD8wz1.....9.kz......kM.63.T/...E2....F....Z0...g0...U2....F....c11..EiJJ52
Uk2U.0aZc1.M6/1............./c..zzuB..kRh.GsbU.k6Eo9tIib4.I...........U/mwDU./..
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../.V0.Am4u............sVAZRBEi7.k..........E..c..
..6k.............aqulQA8Sz9..........24.8.UMF....o0FIhT67.28bjBj1PW../.FiJKD5Pyj
.6V0.wDU./............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...6E..kYQJpYkRlzxp5.HBZ6HpuAdPSq.U3K
MV3VC/6U.0.KMV3KLZaSLjC.yQsZLefT.02..A7LJBN3zB7LJ/kYQJpYGxrYQJ3.HmJJHGuTHmJJ.A7L
JBtzzB7LJ/kYQJpY..kYQJ3PzzlAnI/AyzHuabRtxzZAfVrK................................
E....ME/F3k.....I....Y....kIp7bN0x4S..kPs/UQ..........................k/.....MU/
4..................wzcNaNaNaNauj........Uz1........../.........E..........2.....
................................................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.............................U1E................................................
................................................................................
................................/....E/...k/....TdKRgZKMs71.....................
................................yzzzzzzz9.2........sz.........yD................
...wz0..........................................................................
..........................................E.....I....c....kHXFLMcJ4NmxaP7NoI....
..........................U/4MU/4M........UNaNaNaNaxzWIsuFVf5Z.E..........UaNaNa
NaNmz0..........................................................................
.....................................................6.....3....5....2YEjVLHjFKA
.................................Q...................gAnAnAnAXzD..........kAnAnA
nAH..FnAnAnAnAwDBnAnAnAnsz1.....................................................
................................................................/....M....k.....
4x4PYZaPb/GGiF56ExqR......................U0.U............................YNaNaN
aNi3.NnAnAnAnI/E................................................................
............................................................................}
{Titel: CrazyEuler.deviantart.com - 783}
Loading...
CrazyEuler - MB3D - 782
Mandelbulb3Dv18{
g.....U/....6...s/...IU...EXAIzL/Wr5.1w2PloWmx/kkUWBTRppXyvc1z9L1hdNzk6RspBzrx/k
................................taUMocZb212........Y.lJ4.......E........y.2...wD
...Uz6/..EqQ..../Qk1/....2.q1...bG....E/.....wTCvisze4cD/Q.ajI.E..U31pAnAr1....U
zIEnAnQD12../2UaNaNaNy6..BnAnAnAnApjOaNaNaNaIy9............3/....y1...sD...../..
.wHnAnQDxtBCybK8Iunf0yRU.ofUyaVY/0BrF0bj6HeS1cw6WtPXLdIXRWpQycTZKgkbtLdj7SUsDjhy
1uHSJxyql4.ZyIMeS2LrufaDU....5o7L...8D....EnAngD/2....sD/.G..Y4tDkoYiCujrNjtlRgA
cxHE3IZemUr5.1...w1...sD.....AISMxt9KbRNt.......1Z5KTyWpNLKC......ENkp8Es/...2..
.....OD8wz1.......kzD.2....U..6.o....I3...UB....H/c/6c2..U.F....6/...I1.....SF52
...U.yoPxxTEGdJj..6kP/UIt/6.0c..mN5S..UkKZMxkayj6YqulQA8Sz1...........k28.kYjd2.
.A72QifFDz1.H0/bvOonz0...........6U0.YnFP/..fjrwdvgqz23Fbf24LNyD..........E.2c..
zzzz.............0...................EEAVszz9v3..wCxDe520z98Lx13HPUpz0U1keCrVQ/k
26/3yzDlJ/..y7sgDCRkz..ADOsW3Kxj.YgRrQMAL.A..c6Uc/kzzzDU3fUWhl2.zzzz.KQ3gK8X.wzz
z1swT6sQL/kzzzDUam0k.1A.zzzz.uXCvV4E.wzzz16VERsUu/kzzzDU/xJX7S6.zzzz.GjO5uLO.wzz
z1Mcs3dUU/kzzzDU..kz..EHeemz..EHIJpz..EHwyrz..EH................................
E....AU.W6U5....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........EnAnAnA1.wz...........8nAnAnAHjz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....7....22JZFbQVNpI.w4S.I4.........................
.Q...MU/46U..........EMaNaNaNazD...........aNaNaNat../..........................
..cF./.......O2E...................wz...........................................
................................A....E/...k/..../pKMuZaPb/mIp7bNU61.............
............5.U/4MU.............YNaNaNaNqz1..........cNaNaNaNauD................
................................................................................
............................................}
{Titel: CrazyEuler.deviantart.com - 782}
Loading...
CrazyEuler - MB3D - 781
MB3D - 781 Tweak of "mondo di spirali" by hypex2772

Original parametars: www.deviantart.com/hypex2772/a…

Mandelbulb3Dv18{
g......0....6...0....IU...kv7bygvFfC.Ds1HTFXvH8E0PEaDaJxy.AUqT20S4VE.vMWI.z98m0k
................................WrnUBdRHLz1........Y.lo7........BnAnAnAn0/2...wD
...Uz6....kr0.../Qk1/....2.Oz...E.....kj.....IeuDw0emRqD/QEXzBwDnee70dYZHg1....U
zEEnAnQD12..12............................................U5.....y1...sD...../..
.zHnAnQDRyGme8uttx96DjJYh/ZPzosw/LDvOdeDQsU765JkkwvPpXiGRn9DzS1w/KNwkrrDKipsV7SD
ix1zUuy1hSRSzwyLq6eyV0oDU.....otI...BQ........sD/2....sD..G.....................
.............oAnAtXaNadD....zw1...................................EXzBwD0....k1.
.....OD8wz1.......kz...U.1.U..6.h/...67...UB....50...c2.........f....I1.....SF52
...U.yoPxxTEGdJj....P/....6.0c..mN5S..UkKZMxkayj6YqulQA8Sz1...........k28.kYjd2.
.A72QifFDz1.H0/bvOonz0...........6U0.YnFP/..fjrwdvgqzs/Fbf24LNyD..........E.2c..
zzzz.............0........E..........EEAVszz9v3..wCxDe520z98Lx13HPUpz0U1keCrVQ/k
26/3yzDlJ/..y7sgDCRkz..ADOsW3Kxj.YgRrQMAL.A..wD...kzzzDUYT.fZm6.zzzz.ma5/3IE.wzz
z165l.Ak.1kzzzDU4A1E....z1...OtG5CcS.wzzz1METpMW50kzzzDUofqVyZ4.zzzz.u7P.21G.Yrz
z1Mcs3dUU/kzzzDU..kz..EHeemz..EHIJpz..EHwyrz..EH................................
E....MEFFBE.....I....s....UMj3aQYZYFH/EG4B3...........................U1C....6U/
4MU...................UaNaNaNawDA.......0.A...............................2.....
........................................................kz1..........cNaNaNaNavD
.....................2.....3....7....MqPgFKOiRKOiNKS7NoI........................
....4MU/........................................................................
.....EnAnAnAnm2E.......U4/2.....................................................
................................/....E/...U0....o7LMiB5HjRqIkZYFH/..............
..............U/4MU.0...........AnAnAnAn4.QaNaNaNaJA.nAnAnAnA5/E.......cL/2.....
............kX2E........kz1........2.dNaNaNaNazD8nAnAnAHoz1.....................
..........................................E.....I.........EOiNrMtlKG4B3.mN4.....
..................................................Uxz........UxD........kz1.....
................................................................................
.....................................................2.....3....8....MqPgFqMpFLA
moGG4B3..........................sU1..U..............oAnAnAnAj/k........2.2.....
.....................................cNaNaNaN4zDPaNaNaNatyvAnAnAnAHwz.........zD
................................................................/....E/...E0....
H/5O13qNZZYFH/..............................Cs....U.06..........9nAnAnAHG.oAnAnA
nA11.NOaNaNaNatj.....................g53iSIsuFsD...................A./........0E
........kz1........0./......................................................}
{Titel: CrazyEuler.deviantart.com - 781 Tweak of "mondo di spirali" by hypex2772}
Loading...
CrazyEuler.deviantart.com - 780
Mandelbulb3Dv18{
g......0....6...cD...IU....0xpN65Jy4.vrc3X6aiX/k.Jq5QxSsbv9SplLrUFt3zsvlEGJOPj/k
................................DHyp5rkLx/2........Y.Je/.......E........y.2...wD
...Uz6/...Eb..../Qk1/....2E34...g2...2k/.....cjpQmWgO8gD/QUpt6tD..US2pAnAp1....U
zkEnAnQD12../2EnAnAnAnwzz...................Xy9............3/....y1...sD...../..
.wHnAnQDEL3K6v.oLvXIsgcv9/NGyuIBn5ApbRaDl6IeLTw48tnyWSsDW.xpy.5fXLESu4ajydO36BXL
bt9EY/KrcQQMyAjy11xxDThDU....82/7...4C...2....sD.A....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zAISMxt9KbRNt.......1Z5KTyWpNLKC......kdn42EU.....x/
.....OD8wz1.......kz..6....R.E8.a....20...kU....h/...Q2....C....z.....q4...UJG5I
...U.4cTy/.LQl3..0....6.....3Ioz..6k...........U6odIWOorVyP.............lwDU.06.
.odIWOorFy9.H0/bvOonz...........U6U0.wDU./..CXieHq7..vF92FpyVY.E/.........E.0c..
zzzz.............1....................E/Q..U.06............8....................
7JUH.kSH..............ECKLLaC..k.IOQco/36z9...6U.0kzzzDcBv.U.06.zzzzUWK5.06U.wzz
z1OGf.6U.0kzzzDctY1U.06.zzzzU87G.06U.wzzz1uHK/6U.0kzzzDcyE4U.06.zzzzUyTQ.06U.wzz
z18vz/6U.0kzzzDc...cU08cee0cU08cIJ3cU08cwy5cU08c.ELMmBLEiFaEV7rQ0RY9e/rN........
E....EkAl2E.....I....I....kLEx4PtNoPgFK9nZLP....................................
...................2./..........................................................
................................................................................
.....................g...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................oAnAnAnEGzDnAnAnAnAFzPaNaNaNyoxz...........................
................................................................................
................................3....E/...E0....BJaPbJaQHp4R.24.ExqR............
................4MU/............wzzzzzztwzHNaNaNaNqzzMaNaNaNK2/EzzzzzzzzUz1.....
..........................kSIsuFVf5Rzg53iSIsuFrD................................
..........................................E/....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C...4....ok.1Ak.0.UnAnAnA9MzzcNaNaNaNaujnAnAnAXfN/YNaNaN
aNarzInAnAnAn0zD................................................................
........................................................}
{Titel: CrazyEuler.deviantart.com - 780}
Loading...
CrazyEuler - MB3D - 779
Mandelbulb3Dv18{
g......0....6...cD...IU....0xpN65Jy4.vrc3X6aiX/kmk.6QxSsbvvI3mLrUFt3zsvlEGJOPj/k
................................DHyp5rkLx/2........Y.Je/.......E........y.2...wD
...Uz6/....U..../Qk1/....2kF4...S2...2k/.....cjpQmWgO8gD/QUpt6tD..US2pAnAp1....U
zkEnAnQD12../2.........../..................Xy9............3/....y1...sD...../..
.wHnAnQD9AEVAica0v1.2nZIvWzAyKO.4SX577ZDri1TUEPNos1Jr5OkOedkywKjnYFLniYjmoCIEUNE
GtvcQOSqjQwGyo.5NgNSO8gDU....82D7.../C...2....sD.A....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zAISMxt9KbRNt.......1Z5KTyWpNLKC......kdn42ET.....x/
.....OD8wz1.......kz..6....R.E8.f....20....U....h/...k6....C....z.....q4...UJG5I
...U.4cTy/.LQl3.......6.....3IozaB1............U6odIWOorVyP.............lwDU.06.
.odIWOorFy9.H0/bvOonz...........U6U0.wDU./..CXieHq7..vF92FpyVY.E/.........E.0c..
zzzz.............1....................E/Q..U.06............8....................
7JUH.kSH..............ECKLLaC..k.IOQco/36z9...6U.0kzzzDcBv.U.06.zzzzUWK5.06U.wzz
z1OGf.6U.0kzzzDctY1U.06.zzzzU87G.06U.wzzz1uHK/6U.0kzzzDcyE4U.06.zzzzUyTQ.06U.wzz
z18vz/6U.0kzzzDc...cU08cee0cU08cIJ3cU08cwy5cU08c.ELMmBLEiFaEV7rQ0RY9e/rN........
E....EkAl2E.....I....I....kLEx4PtNoPgFK9nZLP................................4MU/
4M.................2./..........................................................
................................................................................
.....................Y...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................oAnAnAnEGzDnAnAnAnAFzPaNaNaNyoxz...........................
................................................................................
................................3....E/...E0....BJaPbJaQHp4R.24.ExqR............
................4MU/..U/........wzzzzzztwzHNaNaNaNqzzMaNaNaNK2/EzzzzzzzzUz1.....
..........................kSIsuFVf5Rzg53iSIsuFrD................................
..........................................E/....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C.................UnAnAnA9MzzcNaNaNaNaujnAnAnAXfN/YNaNaN
aNarzInAnAnAn0zD................................................................
........................................................}
{Titel: CrazyEuler.deviantart.com - 779}
Loading...
CrazyEuler - MB3D - 778
Mandelbulb3Dv18{
g......0....6...w....IU....hwf6dSEOyzeRxSEz0VB6E4oi1dBnGazP5pRjOYu74.NePcswRZ7zj
........................................Y.2........Y./X........E........o.2...wD
...Uz6/....K..../Qk1/....2kh8...g/....k2.....AANe04JGhlD/Q.YUMME...6/pAnAt1....U
.JEnAnQD12../2......................aNaNaNaN4y1...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDfvfxAJmSEwfps3SA/dQ3zGyVHAJSbYejt4Ykq5AKWvXSl7GWXjuryyUpq6mAbglD.qMtn/se
JwfGsdlubn32zwJ3E1GGjUiDU....8IRJ...vB........sD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zAISMxt9KbRNt.......1Z5KTyWpNLKC......kbBrNEM....k1.
.....OD8wz1.......ki..2....U..6.h/...U0...UB....H/...c2....F....6/...EH5....SF52
...U.yoPxxTEGdJj....P/....6.0c...06U..UkKZMxkayj6YqulQA8Sz1...........k28.kYjd2.
.A72QifFDz1.H0/bvOonz0...........6U0.YnFP/..fjrwdvgqzs/Fbf24LNyD..........E.2c..
zzzz.............1...................EEAVszz9v3..wCxDe520z98Lx13HPUpz0U1keCrVQ/k
26/3yzDlJ/..y7sgDCRkz..ADOsW3Kxj.YgRrQMAL.A..c6Uc/kzzzDU1rUWhl2.zzzz.qZ5gK8X.wzz
z16Kf6sQL/kzzzDU99oW846.zzzz.OwHvV4E.wzzz16LgRsUu/kzzzDUu7LX7S6.zzzz.CnR5uLO.wzz
z1Mpw3dUU/kzzzDU..kz..EHeemz..EHIJpz..EHwyrz..EH................................
E....ME/F3U/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........EnAnAnAnAvz...........AnAnAnAngz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
......U/4MU/4...0.............2E................................................
................................................................................
................................/....E/...U0....B3aPY34PZV5..E5.7NoI............
............5.U/4M....U.........AnAnAnAnyz1...................zD................
..........................2........../........zD...................sz.........yj
..........................................E.....I....A....kL/pKMuZaPb7oPsBpI371.
......................k/9..................aNaNaNat4./........yDaNaNaNaNmz1.....
................................................................................
.....................................................2.....3....8....woMo34OZFaQ
jtKG4B3..............................MU/4MU/42E................E........kz1.....
................................................................................
........kz1........wz.........zj................................2....M....k.....
4x4PYZaPb/GGiF56ExqR......................U0.U............................YaNaNa
Nal8.nAnAnAnAXzD................................................................
...........................................................................0}
{Titel: CrazyEuler.deviantart.com - 778}
Loading...
CrazyEuler - MB3D - 777
Tweak of "Dipz 1d3b4" by Gary Webb web.facebook.com/groups/amande…

Mandelbulb3Dv18{
g......2....E...w.....U..IVuw6LeMmJ3.zvWYDi71J3Ea1qHY1lSzyH5lYmbrQ3..LHAefnxEA/k
................................nsrE8.wXT.2........Y.JHA...............UK/2...wD
...Uz6....EA0....Qk1/...........41...2k3......UBuwz9E3lD/M..........0dkpXm1....c
//EnAnQD12../2kAnAnAnAnxz........./EBnAnAnAnmz1..........YU0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDUoFXx1PoXwn8ZgP3SVwAzGfZM.QokDjDOl/k.xT/kwHpYjnb13O6zI0e2BEE6YmDloyZNgZJ
bw97b74oDVg2zeDHAmIry6nDU.....oml...6W....EnAngD/2....sD/.G..2m4cp.SFMxD7YJG2gZB
/.gKcgAfT6S2.rAnAt1...sD....zw1.........................................L....6..
.....OD8wz1.......kz..2....U..6.h/...U0...UB....H/...I2....D....D....I1.....SF52
...U.yoPxxTEGdJj....P/....6.0c..mN5S..UkKZMxkayj6YqulQA8Sz1...........k28.kYjd2.
.A72QifFDz1.H0/bvOonz0...........6U0.YnFP/..fjrwdvgqzs/Fbf24LNyD..........E.2c..
zzzz.............0...................EEAVszz9v3..wCxDe520z98Lx13HPUpz0U1keCrVQ/k
26/3yzDlJ/..y7sgDCRkz..ADOsW3Kxj.YgRrQMAL.A..oLfr0kzzzDUEhEoErA.zzzz.uh35CcS....
..cVVQsUu/.....Ui9nV1e5......CwE..6k..kzz168GRsUu/.....UB0qV1e5......42P5CcS....
..M1t/6U.0kzzzDm..kz..EHeemz..EHIJpz..EHwyrz..EH................................
E6...Ik.IFk.....I....U....EE0x4SH/5OZ7LNDNaNnJ4RoE4...................k/........
...................../........yDnAnAnAnArzHaNaNaNaN../..........................
........................................................Uz1........sz.........yD
........Uz1..........M.....3....7....oINiRKNmBJPo/..............................
.....MU/4............gaNaNaNaJ.EAnAnAnAnE.YaNaNaNaVqz6nAnAnAnQyD................
................vFVf53iSoxnSIsuFVf5hz...........................................
................................3....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.................
............5g..................2nAnAnAngz1........szI9nAnAnAnwj................
................................................................................
..........................................E.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgVZA....
...................................................sz...........................
................................................................................
.....................................................2.....3....C....6qPV75N7NoI
.YYFH/...........................sU1....0MU/46..........................kzXkC4n2
4W22.ZEK7FkKq2.EVg/OBUL2Kz9........../..........................................
...................wz...........OaNaNaNaty1.....................}
{Titel: CrazyEuler.deviantart.com - 777}
Loading...
CrazyEuler - MB3D - 776
Mandelbulb3Dv18{
g.....U/....6...ET...IU..IlRwzEKMo5/.LfbTnLxQ/.EePe8bXr6SzXhCqIXwBOkzOE5oTXC6F.k
................................HTsGwzipd/2........Y.lI3................y.2...sD
...Uz6/..c.M..../Qk1/....2......35....E3.....YqENewAmkhD/QEBStuDdxok0pAnAr1....U
zEEnAnQD12../2.........pzqAnAnAnAHtjOaNaNaNaFz9..........g/3/....y1...sD...../..
.zHnAnQDeIJI7n7qUv9zWmzPhVyvyYPrOy74Rbdjb7E3hwQJWvPnrluQPcRoyCOlXX035riDeY3jhl36
evXx0jibbu7rycAvRsaLUFiDU....8Ie9...IC........sD.2....sD/.G..YqYO3O96rxDRNZ3ObEF
0zfg0FVXoU2/.rAnAt1...sD....zAISMxt9KbRNt.......1Z5KTyWpNLKC.......RMy.EN/...2..
.....OD8wz1.......kz..2....U..6.h/...Y1...UB....41...c2....F....6/...I1.....SF52
...U.yoPxxTEGdJj....P/6E./6.0c..mN5S..UkKZMxkayj6YqulQA8Sz1...........k28..U.06.
.A72QifFDz1.H0/bvOonz0...........6U0..2U.0..fjrwdvgqzs/Fbf24LNyD..........E.2c..
zzzz.............0...................IIAVszz9v3..wCxDe520z98Lx13HPUpz0U1keCrVQ/k
37/3yzDlJ/..y7sgDCRkz..ADOsW3Kxj.YgRrQMAL.A..g5O./.....UAGkSc/2......Kg0vV4E....
..61Dg5O./.....U5BlSc/2......W0A.1Ak......cDu.Ak.1.....U/x3.YI1..1Ak.GjOvV4E....
..Mcsh5O./.....U..kz..EHeemz..EHIJpz..EHwyrz..EH................................
E6...EU.nAE.....I....k....kEmxqQn7IO4x4PY/EP..............................U/4MU/
4M.................../.............................wz0..........................
..............................................zD........6.2........wz0..........
.....................2.....3..../....wJEWBLK.I4.dtKN1VLSu/......................
.Qk0..................BnAnAnAHzj..................E/.1..................kzXaNaNa
NaNmzoAnAnAnAnwjMaNaNaNa7zvAnAnAnAntz...................Uz1........../..........
................................O....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0MU/........dAnAnAnIlzXOaNaNaNKozE9nAnAnAyyD.......cI.A.....
..X5./.......F/kONaNaNaNKy1.....................................................
..........................................E.....I....s....UMj3aQYZYFH/kI.oaE.61.
......................U1C....6U/4MU.......UaNaNaNaNiz.........zDPWAPXNFF2.I9Pxta
9RljzkEuU98bFUxj..........2.....................................................
........kz1..........cNaNaNaNavD........................}
{Titel: CrazyEuler.deviantart.com - 776}
Loading...
CrazyEuler - MB3D - 775
Mandelbulb3Dv18{
g......0....6...ET...IU..I/d4qo.ov21.Tm8yjOf471E.caet4/1mwPDtrmiFkUAzaE6d5ui5M.k
................................T8On4Z13L.2........Y.JO/................y.2...sD
...Uz6/..c.V..../Qk1/....2......II....E3.....kNSABEBhSmD/QUzOGwD...m1pAnAr1....E
.FEnAnQD12../2UaNaNaN4R2.3mAnAnAnuxDBnAnAnAXWz1..........g/3/....y1...sD...../..
.zHnAnQD44OaHVZHyw1..........O8EL7icHXaja5QG5acJIqfVVatIMtYDzka40/icHXajRdVEU9uo
ctna.RZsWCBOyM3oC23KCtnDU....82qO...HX........sD.A....sD/.G..sb83a/s/qljOHhzP.SU
Rwflk4d/38UwzqAnAt1...sD....zAISMxt9KbRNt.......1Z5KTyWpNLKC......UUK/0EL0...2..
.....OD8wz1.......kz.wD...UR.Q8.k1...c4...EH....c....w9...kE....B/...cq4..kcJH52
...U.0...YvYHC7.............0c...1Ak............6.........U..0..........8..U.06.
.odIWOorFy9.H0/bvOonz.........../6U0.wzzz1...........s/........./.........E.0c..
zzzz............4/...................2U.8.kzzzD............8....................
U6U1..2U.0..3TZoqYgaz.UB3skNKgzj.IOQco/36z9....U.1......p3kz..........j/Rz4.....
..kE8.U6........Cq0E....zzzzUuWK.s1.......UXW/UD........Xf4.y........sjQ.s1.....
...yz/UD...........cU08cee0cU08cIJ3cU08cwy5cU08c.ELMmBLEiFaEV7rQ0RY9e/rN........
E6...EU.nAE.....I....k....kEmxqQn7IO4x4PY/EP..............................U/4MU/
4M........k9nAnAnAnwzszzzzzzzB/kBnAnAnAxX.oAnAnAnQ40./.......UzD................
............Uw2E..............................zD........6.2........wz0..........
...........................3....3....w3IjlKS4x4PYpmQtp4.u/......................
......U/.6U/4................E/E................................................
...................................................................../..........
................................4/...E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..06U./2.......nAnAnAfkzXOaNaNaNKoz6LaNaNaNpyD.......cI.A.....
.Un6./......670kUAnAnAnA1y1.....................................................
..........................................E.....I....o....kIkVKNmJKG4B3.ZB2Std5.
......................U1C.U1BoE106E./.....Evzzzzzzzhz.........zDUVBG18I.5.2.....
........................kz1........wz.........zD........kz1...................zD
........kz1........wz0..................................}
{Titel: CrazyEuler.deviantart.com - 775}
Loading...
CrazyEuler - MB3D - 774
Mandelbulb3Dv18{
g......0....6...ET...IU..IVZFIfNhEb0.HzZCsaExnzD6H2XzmnGew9mg1QkwgY8z0da1AxOA..k
................................q3BOaHOq9.2........Y.J3.................y.2...sD
...Uz6/..cEb..../Qk1/....2......kF....E3.....gQwUUuoSCnD/Q.uxqpD8Qx62pAnAr1....E
.FEnAnQD12../2UaNaNaN4R2.tyzzzzzzhxDBnAnAnAXWz1..........g/3/....y1...sD...../..
.zHnAnQDgPcJTTH57x1..........m233jAoGGbju.ZS7BdqUq9v4OprroFGz.3F9cAoGGbj2Fo081hY
ot1FIIwmE97RyE6BvoxBRYoDU....826K...MQ....UaNatD.2....sD/.G..MSl79OYFFpDPaIFRvEe
PxfleT1M2nS..rAnAt1...sD....zAISMxt9KbRNt.......1Z5KTyWpNLKC......EJ6ynD30...2..
.....OD8wz1.......kz.wD...UR.Q8.Q0...I3...EB....c0...U1...kE....B/...cq4..kcJH52
...U.0...Y9LQl3.............0c...1Ak............6.........U..0..........8..U.06.
.odIWOorFy9.H0/bvOonz.........../6U0.wzzz1...........s/........./.........E.0c..
zzzz............4/...................2U.8.kzzzD............8....................
U6U1..2U.0..3TZoqYgaz.UB3skNKgzj.IOQco/36z9....U.1.k.1AcCZ..y....1AkUa.1.02...Ak
.18YH.UD...k.1AcSQ/U./...1AkUuWK.s1...Ak.1eXW/UD...k.1AcXf4.y....1AkUujQ.s1...Ak
.18yz/UD...k.1Ac...cU08cee0cU08cIJ3cU08cwy5cU08c.ELMmBLEiFaEV7rQ0RY9e/rN........
E....Ak.nAE.....I....k....kEmxqQn7IO4x4PY/EP..............................U/4MU/
4M........ENaNaNaNazzIaNaNaNaNwj.......UWzXaNaNaN4Hxz0.......UzD................
............Uw2E..............................zD........6.2........wz0..........
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYpmQtp4.u/......................
.............................E/E................................................
...................................................................../..........
................................Y/...E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0MU/........bAnAnAnokzXOaNaNaNKozU8nAnAnAsyD.......cI.A.....
.Un6./......670kUAnAnAnA1y1.....................................................
............................................}
{Titel: CrazyEuler.deviantart.com - 774}
Loading...
CrazyEuler - MB3D - 773
MB3D - 773

Tweak of "Personal Cage - Pong 166" by Undead-Academy and batjorge.

www.deviantart.com/art/Persona…

Mandelbulb3Dv18{
g.....U/....6...0....IU...EKMTfDtapizEInCnEgH6zDTqEylOvsozPCe9TDWJsYzkLXovduTpvD
................................qg7AoEk3302........Y.hk/.......E........A/2...wD
...Uz6/..EFN..../Qk1/....2.H0...9....2kB.....cxcTiNu33gD/QksNOFE..U31pAnAr1....U
yIEnAnQD12../..........wz................................6U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDStssnvV2AvHcAGVgQ/Eoy4BP0SJdwedDqdnB76ci9uXUpF.k88jdyEvgpdrobLhDzxLmYGv1
Fv9fwcNQ7tumyqykTS0qZDeDU....82D2...Z7...2....wD/2....sD..G.....................
.............oAnAt1....EBnAnx.DARut/............W1HLxPtb91........EBdQ1E0....2..
.....OD8wz1.......kz...U.1.U..6.E....c4...EB....I....E0...U5....0/...Q3o....SF5Y
...U.yoPxxTEGdJj....P/....6.0c..0HQl..UkKZMxkayj6YqulQA8Sz1...........o28.kp219.
.o0FIhT67.2.Sfl.M71..1...........6U0.Ysaq0..fjrwdvgqzs/Fbf24LNyD/.........E.2c..
zzzz............N1...................IIAVszz9v3..wCxDe520z98Lx13HPUpz0U1keCrVQ/k
37/3yzDlJ/..y7sgDCRkz..ADOsW3Kxj.YgRrQMAL.A..ITF8......UPzFx3d.......Kw7pLY0....
..M6iITF8......U7/4..0A.z16E.ydT.1Ak.wzz..6wypMW50.....UKxrVyZ4......itT..6U....
..MyzxDU./.....U..kz..EHeemz..EHIJpz..EHwyrz..EH................................
E../.Ek.m6k0....I....c....EMh3aSdtqN7NoI.6LP.............................MU/4...
................................oAnAnAnAny9.....................................
...wz.........zD........kz1........Y./........yD..........UaNaNaNaNuz0..........
........sz1........wz4.....3....8....EbQVtqQaxaQhZYFH/..H/......................
....4MU/06U...............................UnAnAnAnApz...........................
..gD./........zD........kz1..........AnAnAnAnQyD........k.2.......U6./..........
aNaNaNaNKzXNaNaNaNCoz.........../....E/...U1....WxKMmFKG4B3.7NoI................
............Cs....U.4MU/0.......suFVf53iiyvAnAnAnAHwz.PaNaNaNawD................
.............M.E...................................................2./........zD
..........UaNaNaNaNiz.....................E.....I....Y....kIkVqEVRKN7NoI..UFH/..
k/....................U1C....6U.0M........UaNaNaNatozcaNaNaNatyDEnAnAnAnAz1.....
................DavO7YDcnx1........wz.........0E........o.2...................zD
........kz1........wz0..................kz1.............}
{Titel: CrazyEuler.deviantart.com - 773}
Loading...
CrazyEuler.deviantart.com - 772
Mandelbulb3Dv18{
g......0....6...k1...IU...k/mWLTBO0yze1dTZwtS25E/JgrtG13GzHaIesiIKz/./wJvikWVBzj
................................BI1KMJEMi.2........Y.ZLJ.......E........o.2...wD
...Uz6/...kV..../Qk1/....2UlC...I1...2E3.....YG/87mhw5lD/QULuiNE...6/pAnAr1.8Qx6
.FEnAnQD12..02.........oz0..................5.A...........U0......2...sD...../..
.wHnAnQDkuLuDSZvaw1r/ZmsAM3wya1cyyhxv7gDCcBrvDoE2v14oQlKEze0zwcMkLBY6MmDfNtRWfNH
kv9vzK2pT1T7z4aXzeh4lekDU....8Yb4/..g5/.......sD.2.....E..G..MqNsQjd22yDOSQXIHOr
kz9.2nLhNsHRzqAnAt1...sD....zAISMxt9KbRNt.......1Z5KTyWpNLKC......EgV7cEX....E/.
.....OD8wz1.......kz..2....U..6.h/...k/...UB....o/...c2....F....6/...I1.....SF52
...U.yoPxxTEGdJj....P/....6.0Aqz8m5O..UkKZMxkayj6YqulQA8Sz1...........k28.kYjd2.
.A72QifFDz1.H0/bvOonz0...........6U0.YnFP/..fjrwdvgqzs/Fbf24LNyD..........E.2c..
zzzz.............0...................EEAVszz9v3..wCxDe520z98Lx13HPUpz0U1keCrVQ/k
26/3yzDlJ/..y7sgDCRkz..ADOsW3Kxj.YgRrQMAL.A..Y5jz1kzzzDUtG.U....zzzz.SP5z977.wzz
z167ccMPA/kzzzDUX/1fZm6.zzzz.utB0CrJ.wzzz1smE/UU00kzzzDUNM3.z12.zzzz.eMNz1...wzz
z16yzxDU..kzzzDU..kz..EHeemz..EHIJpz..EHwyrz..EH................................
E6...Ik.2FE.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
...................E./..........................................................
................................................................................
.....................U.....3....1....wJEh3aSdtqN0x4SHBJFm.......................
.Qk0.................AnAnAnAnIzDOaNaNaNavzfNaNaNaN4xz.........zD................
...................................3.1..........................................
................................4....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..............
................4MU/4MU/........BnAnAnAncz1........wz...........................
................................................................................
..........................................E.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................/.......x6EAnAnAnAnIz1.....
..............................................................................yD
........Uz9..........................................2.....3....C....6qPV75N7NoI
.................................sU1....0MU/46.......AnAnAnAnUxDnAnAnAnPf.2Ub/Jm
wUJfz................................/......................................M3/E
...................wz...........OaNaNaNaty1.....................}
{Titel: CrazyEuler.deviantart.com - 772}
Loading...
CrazyEuler - MB3D - 771
Mandelbulb3Dv18{
g.....U/....6...o5...IU...kOgkAFXXExzKYw13WO442Ef.a9SaRRizfGGivqRJ4bz2ntD3IGDGzj
................................L6AeUPxRa/2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....kh..../Qk1/....2kZ6...91....E8.....6tpW4meq.iD/QkQRO1E..U31pAnAr1....U
zIEnAnQD16..02UNaNaNaNa..pAnAnAnAnyDnAnAnAnArz9...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDBDiIk9Z6fvHYVtKPydovyuEk3nms8LfDeuNcQhEFKvHkL81XVLSqyMR0i96He9jD7RYRQ2dL
hvf2QmXM1..uyuzfR00/Q1iDU....8YsV...0a........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...IE....zAISMxt9KbRNt.......1Z5KTyWpNLKC.......EkY8ER....k1.
.....OD8wz1.......kz..6....U..6.h/...k/...kC....o/...c2....F....6/...I1.....SF52
...U.yoPxxTEGdJj....P/....6.0AqzqmLD..UkKZMxkayj6YqulQA8Sz1...........k28.kYjd2.
.A72QifFDz1.H0/bvOonz0...........6U0.YnFP/..fjrwdvgqzs/Fbf24LNyD..........E.2c..
zzzz.............0...................EEAVszz9v3..wCxDe520z98Lx13HPUpz0U1keCrVQ/k
26/3yzDlJ/..y7sgDCRkz..ADOsW3Kxj.YgRrQMAL.A..c6Uc/kzzzDU3fUWhl2.zzzz.KQ3gK8X.wzz
z1swT6sQL/kzzzDUD0nW846.zzzz.uXCvV4E.wzzz16VERsUu/kzzzDU/xp8VQ/.zzzz.GjO5uLO.wzz
z1Mcs3dUU/kzzzDU..kz..EHeemz..EHIJpz..EHwyrz..EH................................
E....ME/F3U.....I....Y....kIp7bN0x4S..kPs/UQ..........................k/.....MU/
4..........uzzzzzTbvzcNaNaNaNauj........Uz1........../.........E..........2.....
................................................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.............................U1E................................................
................................................................................
................................/....E/...k/....TdKRgZKMs71.....................
....................4MU/........oAnAnAnA1zPbNaNaNaNyzeaNaNaNatyDBnAnAnAnIz9.....
...wz0..........................................................................
.........................................../....I....c....kHXFLMcJ4NmxaP7NoI....
..........................U/4MU/4M........UNaNaNaNaxz8vFVf53iK.E..........UNaNaN
aNapz0..........................................................................
.....................................................A.....3....5....2YEjVLHjFKA
.................................Q...................6aNaNaNaLzD..........UlAnAn
Ang/./..........OaNaNaNaNz1.....................................................
................................................................/....M....k.....
4x4PYZaPb/GGiF56ExqR......................U0.U............................2.....
..UB.tmAnAnAno.E................................................................
............................................................................}
{Titel: CrazyEuler.deviantart.com - 771}
Loading...
CrazyEuler - MB3D - 770
Mandelbulb3Dv18{
g.....U/....6...w....IU....36G8dg0AxzuibLpcDA4zjsGRL1FJPhzfHOsKeCoHczIEd2PKANGzj
................................iLItvzBH/02........Y./..................y.2...wD
...Uz6.....L..../Qk1/....2U93...K0....E3.....A7zKNqVCIgD/QEuUJtD....1pAnAr1....U
zEEnAnQD12..02UNaNaNaNa..pAnAnAnAnyDnAnAnAnArz9............3/....y1...sD...../..
.zHnAnQDhpK.s5zT6vHJm1K5iggpymmJABUjbsfDp0x6n8ufYu9iolK0uJ8jykU7O4xoObhDgCSjapYr
Lv9kpiM659Dmyq1.DxtAL2dDU....8I4S...yL........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zAISMxt9KbRNt.......1Z5KTyWpNLKC......E1l/2EG....k1.
.....OD8wz1.....9.kz......kM.63.T/...61....F....Z0...g0...U2....F....c11..EiJJ52
Uk2U.0aZc1.M6/1............./c..zzuB..kRh.GsbU.k6Eo9tIib4.I...........U/mwDU./..
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../.V0.Am4u............sVAZRBEi7.k..........E..c..
..6k.............aqulQA8Sz9..........24.8.UMF....o0FIhT67.28bjBj1PW../.FiJKD5Pyj
.6V0.wDU./............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...6E..kYQJpYkRlzxp5.HBZ6HpuAdPSq.U3K
MV3VC/6U.0.KMV3KLZaSLjC.yQsZLefT.02..A7LJBN3zB7LJ/kYQJpYGxrYQJ3.HmJJHGuTHmJJ.A7L
JBtzzB7LJ/kYQJpY..kYQJ3PzzlAnI/AyzHuabRtxzZAfVrK................................
E....ME/F3U.....I....Y....kIp7bN0x4S..kPs/UQ..........................k/.....MU/
4M.................wzcNaNaNaNauj........Uz1........../.........E..........2.....
................................................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
......U/.6...................U1E................................................
................................................................................
................................/....E/...k/....TdKRgZKMs71.....................
....................B6U./2......yzzzzzzz9.2........sz.........yD................
...wz0..........................................................................
..........................................U.....I....c....kHXFLMcJ4NmxaP7NoI....
..........................U/4MU/4M........E........zzCiSIsuFVP.E..........UaNaNa
NaNmz0..........................................................................
.....................................................2.....3....5....2YEjVLHjFKA
.................................Q..........BAk.1AU..AnAnAnAnwzD................
...../..........................................................................
................................................................/....M....k.....
4x4PYZaPb/GGiF56ExqR......................U0.U............................2.....
..UB./.......U.E................................................................
............................................................................}
{Titel: CrazyEuler.deviantart.com - 770}
Loading...
CrazyEuler - MB3D - 769
Mandelbulb3Dv18{
g......0....6...s/...IU...kQ8c63RsWwzmV1LNHyx4zj7xsh28J/kz9qEq2vTbtmz.yiKwo/g6zj
................................tUuICAsL/12........Y./..................y.2...wD
...Uz6....kR..../Qk1/....2Ep2....3....E3.....IPIjvEunxbD/QElyX0E..U31pAnAr1....U
zIEnAnQD12..02UNaNaNaNa..pAnAnAnAnyDaNaNaNaN6.2............3/....y1...sD...../..
.zHnAnQDEtFDAYICttHMP3kdXQ0Yyor.G7DbmFcj9.IfrqD4HuvaiYhWfJnRyEipx/5mZHajALYFa6NC
9t12Z.EgiYEVycSwZWnOY2dDU....5oWd...Zm........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zAISMxt9KbRNt.......1Z5KTyWpNLKC......k62i4Eh....k1.
.....OD8wz1.......kz..2....U..6.h/...U0...UB....H/...c2....F....6/...I1.....SF52
...U.yoPxxTEGdJj....P/6E./6.0c..mN5S..UkKZMxkayj6YqulQA8Sz1...........k28.kYjd2.
.A72QifFDz1.H0/bvOonz0...........6U0.YnFP/..fjrwdvgqzs/Fbf24LNyD..........E.2c..
zzzz.............0...................EEAVszz9v3..wCxDe520z98Lx13HPUpz0U1keCrVQ/k
26/3yzDlJ/..y7sgDCRkz..ADOsW3Kxj.YgRrQMAL.A..c6Uc/kzzzDU3fUWhl2.zzzz.KQ3gK8X.wzz
z1swT6sQL/kzzzDUD0nW846.zzzz.uXCvV4E.wzzz16VERsUu/kzzzDU/xJX7S6.zzzz.GjO5uLO.wzz
z1Mcs3dUU/kzzzDU..kz..EHeemz..EHIJpz..EHwyrz..EH................................
E....ME/F3E/....I....A....kL/pKMuZaPb7oPsBpI371.......................k/96U.06U.
06U.......UNaNaNaNavzcNaNaNaNaujBnAnAnAnQz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
......U/4MU/4................k0E................................................
................................................................................
................................/....E/...k/....TdKRgZKMs71.....................
....................0MU/..U.....2nAnAnAnD.YbNaNaNatyzc.......Y.E................
...wz0..........................................................................
.........................................../....I....c....kHXFLMcJ4NmxaP7NoI....
..........................U/4MU/4M...6....E........zzeuFVf53i4.E..........UaNaNa
NaNmz0..........................................................................
.....................................................I.....3....5....2YEjVLHjFKA
.................................Q.......MU/4.../2...AaNaNaNa7zD................
...../...............................AnAnAnAnAxD................................
................................................................/....M....k.....
4x4PYZaPb/GGiF56ExqR......................U0.U............................2.....
..UB./.......U.E................................................................
............................................................................}
{Titel: CrazyEuler.deviantart.com - 769}
Loading...

Journal History

Comments


Add a Comment:
 
:icontabasco-raremaster:
TABASCO-RAREMASTER Featured By Owner Oct 2, 2018  Hobbyist Artist
Have a wonderful Bitrthday Sin, :airborne:
Reply
:iconcrazyeuler:
CrazyEuler Featured By Owner Oct 5, 2018  Hobbyist Digital Artist
Thanks man! :-)
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Oct 2, 2018
Happy Birthday!
Reply
:iconcrazyeuler:
CrazyEuler Featured By Owner Oct 5, 2018  Hobbyist Digital Artist
Thanks man! :-)
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Oct 6, 2018
You're welcome!
Reply
:iconmarijeberting:
marijeberting Featured By Owner Oct 2, 2018
Happy Birthday  :iconkisssplz:
Reply
:iconcrazyeuler:
CrazyEuler Featured By Owner Oct 5, 2018  Hobbyist Digital Artist
Thanks Marije! :-)
Reply
:iconciokkolata:
ciokkolata Featured By Owner Oct 2, 2018
H (Alphabets) A (Alphabets) P (Alphabets) P (Alphabets) Y (Alphabets)
B (Alphabets) I (Alphabets) R (Alphabets) T (Alphabets) H (Alphabets) D (Alphabets) A (Alphabets) Y (Alphabets)
S (Alphabets) I (Alphabets) N Alphabets (Words) I (Alphabets) S (Alphabets) A (Alphabets) ! Exclamation mark (Symbols)
:wave:

Reply
:iconcrazyeuler:
CrazyEuler Featured By Owner Oct 5, 2018  Hobbyist Digital Artist
Thanks Marcello! :-)
Reply
:iconciokkolata:
ciokkolata Featured By Owner Oct 6, 2018
:wave:
Reply
:iconphoenixkeyblack:
phoenixkeyblack Featured By Owner Nov 10, 2017  Hobbyist Digital Artist
Thanks for the watch :dance:


I don't know why it took me so long to watch you, your gallery is fantastic and I look forward to having a proper delve into it.

Sorry for the oversight ;)
Reply
:iconcrazyeuler:
CrazyEuler Featured By Owner Nov 12, 2017  Hobbyist Digital Artist
Thanks Phoenix Key Black! :) (Smile) :happybounce: 
Reply
:iconterikub:
TeriKub Featured By Owner Oct 28, 2017  Hobbyist Digital Artist
Xmas Thanks for the Favs -2 by PaMonk  for the WATCH!!
Reply
:iconcrazyeuler:
CrazyEuler Featured By Owner Oct 29, 2017  Hobbyist Digital Artist
You're welcome! :happybounce: 
Reply
:iconprettyju:
PrettyJu Featured By Owner Oct 2, 2017  Hobbyist Digital Artist
Happy Birthday! Blower fella (Party) fella Gift (Party) Cheers fella (party) 
Reply
:iconcrazyeuler:
CrazyEuler Featured By Owner Oct 5, 2017  Hobbyist Digital Artist
Thank you! :-)
Reply
:iconpamonk:
PaMonk Featured By Owner Oct 2, 2017  Professional Artist
Happy Birthday

Happy Birthday Cake Stock IMG 3571 by WDWParksGal-Stock  
Reply
:iconcrazyeuler:
CrazyEuler Featured By Owner Oct 5, 2017  Hobbyist Digital Artist
Thank you! :-)
Reply
:iconpamonk:
PaMonk Featured By Owner Oct 5, 2017  Professional Artist
💗
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Oct 2, 2017
Happy Birthday!
Reply
:iconcrazyeuler:
CrazyEuler Featured By Owner Oct 2, 2017  Hobbyist Digital Artist
Thanks Oxnot! :-)
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Oct 2, 2017
You're welcome!
Reply
:iconundead-academy:
Undead-Academy Featured By Owner Oct 2, 2017  Hobbyist Digital Artist
Birthday by poisen2014   (((Happy Birthday 2U!! ^C^))) by LOVEMAYU  hope you have a great one :)
Reply
:iconcrazyeuler:
CrazyEuler Featured By Owner Oct 2, 2017  Hobbyist Digital Artist
Thanks Patty! :-)
Reply
:iconundead-academy:
Undead-Academy Featured By Owner Oct 3, 2017  Hobbyist Digital Artist
My pleasure ;)
Reply
Add a Comment: