Deviation Actions

cortezART's avatar

bluzgblog

Published:
By
6 Comments
450 Views
still training ; p
Image details
Image size
1000x1465px 343.73 KB
© 2009 - 2022 cortezART
Comments6
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
k-Kai's avatar
to sie pisze przez "ch"
design spoko ;>
k-Kai's avatar
tak.
"„( … ) etymologicznie poprawna wersja słowa wstydliwego − „CH...” − jest w rzeczywistości jedyną poprawną”," cytat z rady języka polskiego.
jak cos nie pasuje, morda w dupe, żryj kupe!
bez obrazy
cortezART's avatar
pierdolenie ; d
INSEKTart's avatar
Ciekawy top :) Taki abstrakcyjny :P
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In