Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant Tieubaobinh0102 (Time)Female/Vietnam Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 176 Deviations 147 Comments 2,780 Pageviews
×

Newest Deviations

9 PNG Sana by conbovancute 9 PNG Sana :iconconbovancute:conbovancute 5 2 Wallaper Jung Chayeon by conbovancute Wallaper Jung Chayeon :iconconbovancute:conbovancute 1 0 4 PNG Blackpink by conbovancute 4 PNG Blackpink :iconconbovancute:conbovancute 7 1 Render girl #32 by conbovancute Render girl #32 :iconconbovancute:conbovancute 3 0 9 PNG Hyomin by conbovancute 9 PNG Hyomin :iconconbovancute:conbovancute 3 0 9 PNG Chaeyeon by conbovancute 9 PNG Chaeyeon :iconconbovancute:conbovancute 2 0 8 PNG Jisoo by conbovancute 8 PNG Jisoo :iconconbovancute:conbovancute 5 0 Render girl #31 by conbovancute Render girl #31 :iconconbovancute:conbovancute 6 0 9 PNG Kyulkyung by conbovancute 9 PNG Kyulkyung :iconconbovancute:conbovancute 4 2 9 PNG Ulzzang girl by conbovancute 9 PNG Ulzzang girl :iconconbovancute:conbovancute 6 0 Nhan sinh by conbovancute Nhan sinh :iconconbovancute:conbovancute 0 0 5 PNG Irene by conbovancute 5 PNG Irene :iconconbovancute:conbovancute 6 0 PNG Irene by conbovancute PNG Irene :iconconbovancute:conbovancute 3 0 Render girl #30 by conbovancute Render girl #30 :iconconbovancute:conbovancute 2 0 Render girl #29 by conbovancute Render girl #29 :iconconbovancute:conbovancute 4 0 Render girl #28 by conbovancute Render girl #28 :iconconbovancute:conbovancute 2 0

Favourites

ICON 003 by Dakureimi ICON 003 :icondakureimi:Dakureimi 2 0 Candy Crush by YUKina-JH Candy Crush :iconyukina-jh:YUKina-JH 11 3 Flower png pack #05 by yynx151 Flower png pack #05 :iconyynx151:yynx151 582 94 Flower png pack #07 by yynx151 Flower png pack #07 :iconyynx151:yynx151 371 33 .psd312 by btchdirectioner .psd312 :iconbtchdirectioner:btchdirectioner 130 17 Png Pack 03 by HAx3 Png Pack 03 :iconhax3:HAx3 603 96 Calligraphy PNGs by Bellacrix Calligraphy PNGs :iconbellacrix:Bellacrix 722 66 tiffany quotes by hirasawayui0108 tiffany quotes :iconhirasawayui0108:hirasawayui0108 3 2 PACK TEXTURE #05 by yiilala PACK TEXTURE #05 :iconyiilala:yiilala 592 331 rudelove-psd .002 by btchdirectioner rudelove-psd .002 :iconbtchdirectioner:btchdirectioner 282 22 [130917] 1500 Watcher Pack by btchdirectioner [130917] 1500 Watcher Pack :iconbtchdirectioner:btchdirectioner 215 166 [ Irene ] Nuovo #1 by sl0909 [ Irene ] Nuovo #1 :iconsl0909:sl0909 406 208 KRYSTAL [BRIDE OF WATER GOD] PNG PACK by btchdirectioner KRYSTAL [BRIDE OF WATER GOD] PNG PACK :iconbtchdirectioner:btchdirectioner 82 61 PACK TEXTURE #06 by yiilala PACK TEXTURE #06 :iconyiilala:yiilala 567 292 PSD 067 by BT2k3 PSD 067 :iconbt2k3:BT2k3 174 61

deviantID

conbovancute's Profile Picture
conbovancute
Tieubaobinh0102 (Time)
Vietnam
Châm ngôn sống của tôi chính là:
"Chuyện gì cũng có thể xảy ra vì vậy đừng bao giờ chùn bước. Nước mắt có thể rơi nhưng tuyệt đối phải biết lau nước mắt!"

Tôi là đứa chỉ biết bấm bậy bấm bạ. Học design thì cũng chỉ biết chút chút! Ngưỡng mộ rất nhiều người và yêu quý rất nhiều người!
Yêu thích nhất là ai đó watch mình! Hì hì! Mà chờ hoài không thấy~~

Donate

conbovancute has started a donation pool!
0 / 100
Thank you very much!

You must be logged in to donate.
No one has donated yet. Be the first!

Journal

No journal entries yet.

Comments


Add a Comment:
 
:iconciarisc:
CiaRisC Featured By Owner Jan 9, 2018
Wb? :3
Reply
:iconsiwyszczur:
SiwySzczur Featured By Owner Aug 10, 2017
Nice gallery:)
Reply
:iconrirink:
Rirink Featured By Owner Jun 19, 2017
Watch back , pls ! [01035] IU 
Cho mình làm quen luôn nha Taeyeon (SNSD) 
Reply
:iconconbovancute:
conbovancute Featured By Owner Jul 13, 2017
Hi bạn, hình như mình giờ mới đọc được, xin lỗi nha!
Mình là Time
Reply
:iconparkjelly:
parkjelly Featured By Owner Nov 1, 2016
thx for wHeart Heart 
Reply
Add a Comment: