Comment on phraisohn's profile

phraisohn's avatar
ใช้ Photoshop ครับผม ผมก็ไม่ได้เรียนด้านนี้โดยตรงครับ อาศัยเรียนรู้ด้วยตัวเองไปเรื่อยๆ แฮะๆ