Comment on davemetlesits's profile

Spino2Earth's avatar
Terran: Graatuulere Me Din Storenda Dagenda!
Norwegian: Gratulerer Med Dagen!
English: Happy Birthday :) (Smile)