Shop Forum More Submit  Join Login
×

Comment on NanamiHoro's profile [parent]

:iconnanamihoro:
NanamiHoro Featured By Owner Nov 10, 2017  Hobbyist General Artist
Díkes :D Překvapuje mě, že víš, že ještě žiju :D
Reply

Devious Comments

:iconkadetjaina:
KadetJaina Featured By Owner Nov 10, 2017
Vrány nezapomínají :D
Jen občas
Reply
Add a Comment: