Comment on sudoku by karimkhani

shadnavid's avatar
Hummm?!
aha fekr konam balad basham!
KHeyli kare kubi shode! :D