ForgottenDemigod's avatar
ForgottenDemigodHobbyist Traditional Artist
Ależ oczywiście, że eliminują:). Większość mieszkańców tej wioski była czcicielami cenzury - sami byli małymi tyranami, chwastami, którzych trzeba było wyrwać:).