Shop Forum More Submit  Join Login
×

Comment on Hleda se spolukreslir na leto by Katangacz [top] [parent]

:iconkatangacz:
Katangacz Featured By Owner May 22, 2015  Hobbyist Traditional Artist
Jasný, vymysli cokoliv. V tom vidím to kouzlo, že dostanu za úkol dodat atmosféru něčemu, co by mně samotnou nenapadlo. Nacpi tam charů kolik jen chceš. :) Já jsem docela puntičkář, takže klidně se budu kreslit s každým stéblem, pokud se ti zachce trávy. ;)
K pozadí - asi by bylo hezký aspoň zlehka tužkou načrtnout prostředí. Aspoň motiv s tím, že pokud by byl příliš rozlítaný a skicovitý, svádělo by mě to k tomu nedržet se přesně každé čáry, upravovat ho nebo doplňovat podle toho, jaká asociace ke mě zrovna přijde. Takže opět, má oblíbená výmluva - je to čistě na tobě. Co dostanu, s tím budu pracovat. ;)
Reply

Devious Comments

No comments have been added yet.

Add a Comment: