Shop Forum More Submit  Join Login
×

Comment on Hleda se spolukreslir na leto by Katangacz [top] [parent]

:iconanbeads:
Anbeads Featured By Owner May 14, 2015  Hobbyist General Artist
To zní dobře, takže já udělám kresbu nebo nějaký návrh inkoustem atd..., naskenuji a ty to dobarvíš v pc :) Asi o podrobnostech se dohodneme bud ve zprávách nebo můžeme na FB pokud tam chodíš častěji. Pokud bys naopak chtěla něco nakreslit ty a já bych to dokeslila dobarvila nebo tak také není problém, máme celkem kvalitní tiskárnu a tiskne na dost tvrdý papír. Podle času a toho jak nás to bude bavit můžeme zkoušet varianty
Reply

Devious Comments

No comments have been added yet.

Add a Comment: