Shop Forum More Submit  Join Login
×

Comment on Hleda se spolukreslir na leto by Katangacz [parent]

:iconkatangacz:
Katangacz Featured By Owner May 13, 2015  Hobbyist Traditional Artist
Kdyby se mi přihlásilo méně lidí, asi bych to zvážila, ale takhle tě žel musím odmítnout. 
Ale neklesej na mysli, třeba mě to bude tak bavit, že budu kreslící spolupráci inzerovat častěji. :)
Reply

Devious Comments

No comments have been added yet.

Add a Comment: