Katangacz's avatar
KatangaczHobbyist Traditional Artist
Kdyby se mi přihlásilo méně lidí, asi bych to zvážila, ale takhle tě žel musím odmítnout. 
Ale neklesej na mysli, třeba mě to bude tak bavit, že budu kreslící spolupráci inzerovat častěji. :)
©2019 DeviantArt
All Rights reserved