Shop Forum More Submit  Join Login
×

Comment on Hleda se spolukreslir na leto by Katangacz

:iconlittle-blublu:
Little-BluBlu Featured By Owner May 11, 2015  Hobbyist Digital Artist
takže takový  collab? Bylo by možné s takovým malým motovidlem jako jsem já? přestože nejsem tak velký mástr jako holky.
Reply

Devious Comments

:iconkatangacz:
Katangacz Featured By Owner May 13, 2015  Hobbyist Traditional Artist
Kdyby se mi přihlásilo méně lidí, asi bych to zvážila, ale takhle tě žel musím odmítnout. 
Ale neklesej na mysli, třeba mě to bude tak bavit, že budu kreslící spolupráci inzerovat častěji. :)
Reply
Add a Comment: