Shop Forum More Submit  Join Login
×

Comment on PYRKON by AkumaAgma [top] [parent]

:iconforgu:
Forgu Featured By Owner Mar 22, 2013  Hobbyist Digital Artist
Pod Krakowem. Sama nie mogę, rodzice nie dadzą rady. Może kiedyś na Krakon, zwłaszcza, że moje wymarzone liceum tam jest c:
Reply

Devious Comments

No comments have been added yet.

Add a Comment: