JaBoJa's avatar
Bo to jest poezja która wyłoniła się z chaosu, w sposób losowy, balansujący na granicy poprawności i niepoprawności składniowej. Krótko mówiąc cztery wersy wylosowane z dużego zbioru tekstów: Wolne Lektury + korpus polszczyzny IPI PAN. Porównaj 13 i 14 wers: [link].