Comment on Synestezja I by JaBoJa

voirrey's avatar
Trochę momentami miałam problem żeby rozczytać. I kompletnie nie rozumiem konstrukcji gramatycznej. A mimo to niepozbawione uroku słowa przemykają płynnie przez rytm, więc całość bardzo czarująca jak dla mnie.
JaBoJa's avatar
Bo to jest poezja która wyłoniła się z chaosu, w sposób losowy, balansujący na granicy poprawności i niepoprawności składniowej. Krótko mówiąc cztery wersy wylosowane z dużego zbioru tekstów: Wolne Lektury + korpus polszczyzny IPI PAN. Porównaj 13 i 14 wers: [link].