Shop Forum More Submit  Join Login
×
:iconyolko:
Yolko Featured By Owner Mar 7, 2009  Hobbyist Traditional Artist
Jooh, ei mitään kiirettä. : DD En tule hiostamaan sinua, varmaan itse unohdan koko jutun että ei hätiä mitiä.
And no problem jos oikeasti se on hyvä juttu. o.o''
Reply

Devious Comments

No comments have been added yet.

Add a Comment: