Shop Forum More Submit  Join Login
×
:iconalloysius:
Alloysius Featured By Owner Aug 27, 2007
hui, soriD: vaahtoan Karinista koko ajan kaikille niin unohdan ihan että se on spoileri^^'

hmm.. tarkennusta.... laita se harjaamaan tukkaansa vaikkaXD
Reply

Devious Comments

:iconzeggolisko:
Zeggolisko Featured By Owner Aug 28, 2007  Hobbyist Traditional Artist
hohoo, harjaamaan tukkaansa... (Liikaa icha oekakin seuraamista -> Kariniin yhdistyneet pervot mielikuvat)
Pyörittelen päässä ja piirrän kun saan kivan idean :3
Reply
:iconalloysius:
Alloysius Featured By Owner Aug 28, 2007
heee, saa se olla pervokin:3
Reply
:iconzeggolisko:
Zeggolisko Featured By Owner Aug 28, 2007  Hobbyist Traditional Artist
...Icha oekakin pahimmat kuvat eivät ikinä kelpaisi DA:han.
juuuuu pitäisi joskus mennä nukkumaan
Reply
Add a Comment: