Shop Forum More Submit  Join Login
×
:iconsherrypie:
Sherrypie Featured By Owner Jul 19, 2007  Student Traditional Artist
jos kerran vielä on yhdeksän paikkaa auki niin täytellään. Saisko sketchiä shinjistä ja reistä? ;)
Reply

Devious Comments

:iconzeggolisko:
Zeggolisko Featured By Owner Jul 19, 2007  Hobbyist Traditional Artist
Hui, en oo ees kahtonut NGE:tä ikuisuuksiin... Etkä tarkenna ehtoja? Pitää tuhrata jotain.
Reply
Add a Comment: