Shop Forum More Submit  Join Login
×

Comment on Growl. by Skanaerrian

:iconskanaerrian:
Skanaerrian Featured By Owner Apr 2, 2008  Student Filmographer
:shrug: No jo no, tak všechno zlé je pro něco dobré, zánět průdušek mi alespoň umožnil si na DA konečně najít ten potřebnej čas...
Teď pracuju ještě na úvodní fotce. :painter:
Eh, ale z čeho už fakt kvetu - nedokážu najít, kde se nahrává!! V Edit profile?? Nedokážu to najít :fight:
Reply

Devious Comments

No comments have been added yet.

Add a Comment: