Shop Forum More Submit  Join Login
×
:iconandromeda-mirtle:
Andromeda-Mirtle Featured By Owner Apr 8, 2009  Hobbyist Writer
W pierwszej chwili pomyślałam, że to moja koleżanka z chóru parafialnego. Na miniaturce zdjęcia wygląda bardzo podobnie - ma prawie takie same włosy i mniej więcej figurę, ale zupełnie inną twarz.
Ale i tak ładnie wygląda :)
Reply

Devious Comments

No comments have been added yet.

Add a Comment: