Shop Forum More Submit  Join Login
×
Také se vám to zdá, že je to příšerná závislosti?
Ale to je jedno. Hrozně jsem si oblíbila prohlížení oblíbených věcí cizích lidí. To vás dokáže zabavit na hodně dlouhou dobu.
Takže jsem si založila DA!

So I joined DA community!

Moje tvorba. ♥ Sdílej, stahuj, ale prosím vždy uváděj mě jako pravého
autora těchto děl. V případě resources budu určitě ráda za použití,
poděkování a uvedení "spolutvůrce" a odkaz na vaše díla v komentářích.

My portfolio. ♥ Share, download, but please, always declare me as the
author of these pieces. If you use my resources, I will be glad you used
them, happy when you say "thank you", write me as a "help" and link to
your art in comments.