cleo3007 on DeviantArthttps://www.deviantart.com/cleo3007/art/Byczek-54640057cleo3007

Deviation Actions

cleo3007's avatar

Byczek

By
Published:
208 Views

Description

Byczek czyli lokomotywa ET-22, na Moście kolejowym obok Gdańskiego :)
Image size
1024x768px 261.13 KB
© 2007 - 2024 cleo3007
Comments3
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Ikarus-001's avatar
Wow, jeszcze z żółtym czołem :) Gdzie to się taki uchował ;)