Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant chitrinh149Female/Vietnam Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 12 Deviations 1,288 Comments 4,158 Pageviews
×

Newest Deviations

Pack Render Ji Hyo by chitrinh149 Pack Render Ji Hyo :iconchitrinh149:chitrinh149 9 2 PNG Jooyi by chitrinh149 PNG Jooyi :iconchitrinh149:chitrinh149 9 3 PNG PACK KWANG SOO by chitrinh149 PNG PACK KWANG SOO :iconchitrinh149:chitrinh149 40 17 Psd #3 by chitrinh149 Psd #3 :iconchitrinh149:chitrinh149 3 0 Chanyeol Png by chitrinh149 Chanyeol Png :iconchitrinh149:chitrinh149 5 1 PNG Chanyeol by JiS by chitrinh149 PNG Chanyeol by JiS :iconchitrinh149:chitrinh149 13 0 10 Png Yerin G-Friend by chitrinh149 10 Png Yerin G-Friend :iconchitrinh149:chitrinh149 10 0 5 PNG HANI EXID By JiS by chitrinh149 5 PNG HANI EXID By JiS :iconchitrinh149:chitrinh149 9 2 PNG Hani EXID by JiS by chitrinh149 PNG Hani EXID by JiS :iconchitrinh149:chitrinh149 99 41 Share PNG Kim Yoo Jung by chitrinh149 Share PNG Kim Yoo Jung :iconchitrinh149:chitrinh149 7 3 PSD 2 By JiS by chitrinh149 PSD 2 By JiS :iconchitrinh149:chitrinh149 3 0 PSD 1 by JiS by chitrinh149 PSD 1 by JiS :iconchitrinh149:chitrinh149 2 1

Favourites

[PackRender#22] BLACKPINK _damdangTEAM_1st week by damdangTEAM [PackRender#22] BLACKPINK _damdangTEAM_1st week :icondamdangteam:damdangTEAM 324 170 [PACK RENDER] by Windie2k1 [PACK RENDER] :iconwindie2k1:Windie2k1 137 43 PACK RENDER 18 by HANBINCRUSH PACK RENDER 18 :iconhanbincrush:HANBINCRUSH 91 39 20170429 HAPPY 30.4 - 1.5 OKTEAM ((= by okteam 20170429 HAPPY 30.4 - 1.5 OKTEAM ((= :iconokteam:okteam 92 54 20170131 HAPPY 200W AND LUNAR NEW YEAR OK TEAM ((= by okteam 20170131 HAPPY 200W AND LUNAR NEW YEAR OK TEAM ((= :iconokteam:okteam 129 72 [12 pack render] Big share happy 100 watchers by Cold-Team [12 pack render] Big share happy 100 watchers :iconcold-team:Cold-Team 201 211 [BIGSHARE] Happy birthday to me + 200+ watchers by hunngoquocdan2000 [BIGSHARE] Happy birthday to me + 200+ watchers :iconhunngoquocdan2000:hunngoquocdan2000 18 16 900+ watchers - Goodbye Summer by BabySteponlys9 900+ watchers - Goodbye Summer :iconbabysteponlys9:BabySteponlys9 100 63 PACK RENDER #115 - WENDY by BabySteponlys9 PACK RENDER #115 - WENDY :iconbabysteponlys9:BabySteponlys9 22 8 PACK RENDER #116 - YURI by BabySteponlys9 PACK RENDER #116 - YURI :iconbabysteponlys9:BabySteponlys9 34 18 ENDING 2016 by NaKyung-san ENDING 2016 :iconnakyung-san:NaKyung-san 19 3 PNG PACK SOMI - I.O.I by Oh-Riho-Leo PNG PACK SOMI - I.O.I :iconoh-riho-leo:Oh-Riho-Leo 9 6 COLORING OO1 by HANBINCRUSH COLORING OO1 :iconhanbincrush:HANBINCRUSH 84 31 PSD Coloring #7 by ilbehereHrjn PSD Coloring #7 :iconilbeherehrjn:ilbehereHrjn 60 38
Journal
[BIG PACKS] HAPPY 600+ WATCHERS
Wiggly text - Hello Bunny Emoji-71 (Hello Hi) [V4] Bunny Emoji-71 (Hello Hi) [V4] Bunny Emoji-71 (Hello Hi) [V4] Wiggly text - Hello 
Cuối cùng thì pack kỉ niệm 600+ watchers lên sóng rùi đây kaomoji set 2 33/67 kaomoji set 2 33/67 kaomoji set 2 33/67 
Khoe tí 

Dạo này mình ít đăng pack mới với lại check mong các cậu bỏ qua cho mình nha
Sorry trước vì trong này thiếu vài pack lần trước đã preview mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm 
.
.
.
.
.
như mọi khi
:iconHanaKim2001:HanaKim2001
:iconhanakim2001:HanaKim2001 74 106
Journal
[SMALL SHARE] HAPPY 350+ WATCHES
ÀN NHÔNG~
Bunny Emoji-88 (Hello) [V5] Bunny Emoji-88 (Hello) [V5] Bunny Emoji-88 (Hello) [V5] Bunny Emoji-88 (Hello) [V5] 
DÚ ĐƯỢC 359 WATCHERS RÙI CÒN 1 WATCH NỮA THUI LÀ 360 WATCHERS ĐỊNH TỚI 360+ WATCHERS RÙI SHARE LUN NHƯNG DO HÓNG QUÁ NÊN SHARE LUN <3
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ WATCH CHO DÚ Ạ <3 IU MỌI NGƯỜI NHÌU NHÌU <3 
Bunny Emoji-87 (Thanks) [V5] Bunny Emoji-87 (Thanks) [V5]    
VER SHARE NÀY MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ NHÌU NHÌU VÀ LÀM ĐÚNG LUẬT NHÉ. VER TRƯỚC NHÌU NGƯỜI LÀM KO ĐÚNG LUẬT DÚ BÙN LẮM. VÀ DÚ BIK
:iconYooMiCucheo:YooMiCucheo
:iconyoomicucheo:YooMiCucheo 118 104

Groups

Activity


Journal

No journal entries yet.

deviantID

chitrinh149's Profile Picture
Interests

Comments


Add a Comment:
 
:iconnhahii:
NhaHii Featured By Owner Oct 22, 2016
Watch back, được hơm cậu  >w<  
Reply
:iconjunghyunhyo:
junghyunhyo Featured By Owner Jun 7, 2016  Student Interface Designer
Cảm ơn bạn vì đã watch ^^~
Reply
:iconannrv:
ANNRV Featured By Owner May 14, 2016
watch back, pls

Reply
:iconchitrinh149:
chitrinh149 Featured By Owner May 16, 2016
yepp
Reply
:iconyuucucheoo2k2:
Yuucucheoo2k2 Featured By Owner Nov 26, 2015  Student
Watch back, pls?
Reply
:iconchitrinh149:
chitrinh149 Featured By Owner Nov 27, 2015
ok
Reply
:icongialinhh:
GiaLinhh Featured By Owner Nov 13, 2015
Thanks for the watch!
Reply
:iconchitrinh149:
chitrinh149 Featured By Owner Nov 14, 2015
nothing
Reply
:icongialinhh:
GiaLinhh Featured By Owner Nov 14, 2015
Okay : )
Reply
:iconkatsukomiriaka:
KatsukoMiriAka Featured By Owner Nov 7, 2015
-watch back>?
Reply
Add a Comment: