Mature Content
This content is intended for mature audiences
Log in to confirm your age

Deviation Actions

chamsocsuckhoe10's avatar

Cham Soc Suc Khoe - Mix

0 Comments
25 Views

mix.com/chamsocsuckhoe

Kiểm tra huyết áp: Cao huyết áp có thể gây tổn thương mạch máu trong thận. Đây là nguyên nhân phổ biến thứ 2 gây suy thận, chỉ xếp sau tình trạng tiểu đường.

Huyết áp dưới 140/90 được xem là ổn định đối với hầu hết mọi người. Dưới 130/80 được xem là an toàn đối với người bị suy thận mạn. Và huyết áp dưới 120/80 là tốt nhất.

Image details
Image size
2883x2162px 1.85 MB
Make
NIKON CORPORATION
Model
NIKON D750
Shutter Speed
1/200 second
Aperture
F/3.5
Focal Length
35 mm
ISO Speed
160
Date Taken
Nov 7, 2015, 10:04:06 AM
Published:   |  Mature
© 2019 - 2021 chamsocsuckhoe10
Comments0
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In