Mature Content
This content is intended for mature audiences
Log in to confirm your age

Deviation Actions

chamsocsuckhoe10's avatar

Cham Soc Suc Khoe - Getpocket

0 Comments
23 Views

getpocket.com/@tintucchamsocsu…

Lạm dụng thuốc giảm đau và thuốc hạ axit uric máu

Thuốc giảm đau có thể giúp người bệnh gút cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều sau khi dùng. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc giảm đau, thuốc hạ axit uric trong thời gian dài còn dễ gây nhờn thuốc, khiến nhiều người mắc thêm các bệnh khác liên quan đến gan, thận, dạ dày, tá tràng,…

Image details
Image size
960x639px 118.15 KB
Published:   |  Mature
© 2019 - 2021 chamsocsuckhoe10
Comments0
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In