Mature Content
This content is intended for mature audiences
Log in to confirm your age

Deviation Actions

chamsocsuckhoe10's avatar

Cham Soc Suc Khoe - Gab

0 Comments
19 Views
gab.ai/chamsocsuckhoe

Nhớ rằng bạn không phải là “cảnh sát” giám sát người bệnh

Đừng cố giám sát hay điều khiển người bệnh. Thay vào đó, hãy để người bệnh tự có ý thức thay đổi lối sống và chế độ ăn theo hướng dẫn của bác sĩ. Những lời góp ý, động viên của bạn có thể tốt cho người bệnh nhưng cần tế nhị, nếu không có thể sẽ làm họ không vui.

Bạn cần hiểu rằng, chính người bệnh là người chịu trách nhiệm cho sức khỏe của họ. Do vậy, mọi thay đổi cần diễn ra trong không khí vui vẻ và tự nguyện. Tuy nhiên, sự nhắc nhở người thân uống thuốc đúng giờ, duy trì thói quen tốt cho sức khỏe vẫn rất cần thiết đối với người bệnh.

Image details
Image size
950x633px 110.81 KB
Published:   |  Mature
© 2019 - 2021 chamsocsuckhoe10
Comments0
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In