Mature Content
This content is intended for mature audiences
Log in to confirm your age

Deviation Actions

chamsocsuckhoe10's avatar

Cham Soc Suc Khoe - Flattr

0 Comments
33 Views

Ai nên kiểm tra tiểu đường tại nhà?

Bác sĩ sẽ giúp bạn quyết định xem bạn có cần kiểm tra lượng đường trong máu tại nhà hay không. Nếu có, bác sĩ sẽ nói cho bạn biết nên kiểm tra bao nhiêu lần trong ngày và vào những thời gian nào. Bác sĩ cũng sẽ cho bạn biết mục tiêu lượng đường trong máu của bạn là bao nhiêu. Bạn có thể cân nhắc việc kiểm tra đường huyết tại nhà nếu bạn mắc phải:

  • Bệnh tiểu đường tuýp 1
  • Bệnh tiểu đường tuýp 2
  • Tiền tiểu đường
  • Các triệu chứng của bệnh tiểu đường

Bằng cách theo dõi đường huyết, bạn có thể biết được phương pháp bạn đang dùng để điều trị có tác dụng hay không. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC), đường huyết bình thường nằm trong khoảng từ 70–140 miligam mỗi dexilit (mg/dL). Đường trong máu thấp (hạ đường huyết) là dưới 70 mg/dL, và đường trong máu cao (tăng đường huyết) là ở trên mức bình thường. Bằng cách duy trì lượng đường ở mức bình thường, bạn có thể giúp ngăn ngừa các biến chứng bệnh tiểu đường như:

  • Hôn mê do tiểu đường
  • Bệnh về mắt
  • Bệnh nướu răng
  • Tổn thương thận
  • Tổn thương hệ thần kinh
Image details
Image size
1280x853px 47.02 KB
Published:   |  Mature
© 2019 - 2021 chamsocsuckhoe10
Comments0
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In