Chakat-Northspring on DeviantArthttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/https://www.deviantart.com/chakat-northspring/art/C64-192106283Chakat-Northspring

Deviation Actions

Chakat-Northspring's avatar
Published:
830 Views

Description

My Commodore 64 computer... still working. ^^
Image size
640x480px 562.95 KB
Comments30
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
tamowicz's avatar
ahhh :) Stare gry mają to coś, wtedy kładli nacisk na fabułę, rozgrywkę czy też grywalność przede wszystkim w końcu to jest to co ma wciągać :)