Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant Nguyen Minh ThangMale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 12 Years
Needs Core Membership
Statistics 0 Deviations 60 Comments 2,818 Pageviews
×

Newest Deviations

No deviations yet

Favourites

Seasons - Winter by javierocasio Seasons - Winter :iconjavierocasio:javierocasio 294 30 How to - Leopard on VMWare by Bush1do How to - Leopard on VMWare :iconbush1do:Bush1do 42 38 Serenity WPP - 1920 Preview by nuaHs Serenity WPP - 1920 Preview :iconnuahs:nuaHs 192 0 Universe by AndreaAndrade Universe :iconandreaandrade:AndreaAndrade 112 31 My F'king beautiful desktop by HaydenM My F'king beautiful desktop :iconhaydenm:HaydenM 14 38 Dark Graphite by duyvan82 Dark Graphite :iconduyvan82:duyvan82 28 39 SS Black Panther :: v2.0 by acaeris SS Black Panther :: v2.0 :iconacaeris:acaeris 75 56

Watchers

Activity


deviantID

Chainpyo
Nguyen Minh Thang
Vietnam
www.robertmekis.com/?kateg=pho…

Comments


Add a Comment:
 
:iconarchangelx2:
ArchangelX2 Featured By Owner Jul 29, 2007  Student Digital Artist
-------------------------------------------

Mình vừa làm 1 forum cho những deviants người Việt chúng ta. Nếu bạn có hứng thú có thể vào tham gia tại địa chỉ : [link]
Diễn đàn mới lậ;p nên hầu như chưa có thành viên cũng như mod, nếu bạn cảm thấy mình giỏi lĩnh vực nào thì có thể xin làm mod ở box đó, mình sẽ giú;p đỡ. :D

Chân thành cảm ơn!
---------------------------------------------
Reply
:iconarchangelx2:
ArchangelX2 Featured By Owner Apr 21, 2007  Student Digital Artist
Welcome to dA, Vietnamese!
Reply
:iconpanarchy:
Panarchy Featured By Owner Apr 5, 2007
Transparent taskbar?

Try transbar, it is really good.
Reply
:iconsplintered13:
splintered13 Featured By Owner Apr 1, 2007
Thanks for the :+fav:

~splinter :meditate:
Reply