115
357
4
silent night
8.7K Views|1 Today
© 2009 - 2019 cantieuhy
... Met her right after the meeting party wih Van Lang's manga club. Saw you wiping out your tears. Then I was thinking "maybe in all my 19 years , I haven't realize that how lucky I am ... "
...........................

...Gặ.p bà trên đường về sau buổi giao lưu với clb manga Văn Lang. Nhìn bà lặng lẽ chấm những giọt nước mắt, lòng tự nghĩ, "19 năm nay, có phải mình chưa từng nhận ra mình đã quá may mắn?"
Image size
1000x729px 394.43 KB
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
Comments (88)
Harumikoto's avatar
Harumikoto|Hobbyist Traditional Artist
I could feel the misery hiks
Reply  ·  
vantoanavril's avatar
thật ra chúng ta đều may mắn
Reply  ·  
beanvatan's avatar
why no one there with her ? where is every body ? they follow the money and forgot what happen here ? money money money get lost
Reply  ·  
beanvatan's avatar
don worry.....mom.......a world should change...and there is no more thing like this......a world need a new hero.....
Reply  ·  
mapelie's avatar
mapelie|Hobbyist General Artist
Hiff hiff... sob sob... I'm so sad for her... :'(
Where is this place? Great work!
Reply  ·  
mangarulz96's avatar
mangarulz96|Student General Artist
ngẫm mới thấy những cảnh thế này ở VN vẫn còn nhiều quá..
Reply  ·  
ky0nguyen's avatar
Tớ thấy hình ấn tượng quá nên cũng bon chen nhận xét thui mong đừng chém ^^! Thấy mấy nhận xét của ky0tosora đúng quá! Tớ ko biết vẽ tranh nhưng nếu tớ vẽ cảnh này chắc tớ vẽ một dòng người xúng xính áo quần, xe đẹp đi qua chỗ bà như thế chắc hay hơn và bố cục đều hơn.....
Reply  ·  
ky0nguyen's avatar
Tớ thấy hình ấn tượng quá nên cũng bon chen nhận xét thui mong đừng chém ^^! Thấy mấy nhận xét của ky0tosora đúng quá! Tớ ko biết vẽ tranh nhưng nếu tớ vẽ cảnh này chắc tớ vẽ một dòng người xúng xính áo quần, xe đẹp đi qua chỗ bà như thế chắc hay hơn và bố cục đều hơn.....
Reply  ·  
BlueVagabond's avatar
BlueVagabond|Hobbyist General Artist
Wonderful study, you've captured load of atmosphere here.
Reply  ·  
Kuume's avatar
Kuume|Hobbyist General Artist
Featured: [link] :love:
Reply  ·  
HuShup's avatar
So true! I love this interpretation... <3
Reply  ·  
KaraRika's avatar
KaraRika|Student Traditional Artist
nhìn thoáng qua cứ tưởng là photograph, hoảng hồn phóng to để ngắm...
Reply  ·  
GAC89's avatar
GAC89|Hobbyist Digital Artist
great composition and perspective :heart:
Reply  ·  
Lord-Makro's avatar
Very nice work!!!
Reply  ·  
Crystalann8's avatar
hey, wow :wow:
this work is amazingly realistic!
keep it up ;)
Reply  ·  
unmerwe's avatar
unmerwe|Hobbyist General Artist
great job!
Reply  ·  
siggrietta's avatar
great work :)
Reply  ·  
j0rosa's avatar
j0rosa|Professional Traditional Artist
such beautiful work but sad :(
Reply  ·  
obsessiveartpulsive's avatar
is this watercolor? WOW
Reply  ·  
Lechtonen's avatar
Great job. Very significant art.
Reply  ·  
MimozaBlooming's avatar
MimozaBlooming|Hobbyist General Artist
Lovely :)
Love the way you drew the night - perfect color choices.
Reply  ·  
soul-sh-chan's avatar
owww ó_ò
beautiful picture
Reply  ·  
DigimonQQ's avatar
DigimonQQ|Hobbyist General Artist
Beautiful and sad.
Reminds us that happiness isn't for everyone.
>-<
BTW I was just wondering what language you are writing in?
Reply  ·  
october-fish's avatar
This is really beautiful...
Reply  ·  
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
©2019 DeviantArt
All Rights reserved