Deviation Actions

CaceK's avatar

Silens Caelum

Published:
By
10 Comments
1K Views
All comments and :+fav: appreciated.


:bulletblack:Resolutions:
:bulletwhite:1280x1024
:bulletwhite:1600x1200
:bulletwhite:1440x900
:bulletwhite:1920x1200
:bulletwhite:320x480 iphone
GIMP + Blender (spaceships) + Wacom Bamboo One

Update
Slight changes in nebula's colour and spaceships trails.
© 2009 - 2021 CaceK
Comments3
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
tofik13pl's avatar
Spoko.Planeta i przestrzeń kosmiczna bardzo ładne tylko to światło za tymi małymi statkami za ostro przycięte.
Poza tym wszystko pasi. :#1:
INSEKTart's avatar
Świetnie :D Szczególnie góra pracy.
CaceK's avatar