Shop Forum More Submit  Join Login
:iconbyunryexol:Byunryexol posted a status
- Bạn ghê quá rồi, mình không thích lo chuyện bao đồng đâu nhưng bạn làm thế hơi bị quá rồi đấy :) bạn cũng mới lớp 7 thôi đừng có đú với lớp trên cũng đừng có thể hiện quá, bạn làm thế thì nhà bạn giàu lên à? Đọc tus của bạn mình sợ thay cho mấy bạn mà bạn dọa đánh quá :)

Devious Comments

No comments have been added yet.

Add a Comment: