Shop Forum More Submit  Join Login
my womens day by Byunryexol my womens day by Byunryexol
Add a Comment:
 
:iconwiintermoon:
wiintermoon Featured By Owner May 10, 2018  Student Digital Artist
so beautiful !!
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner May 11, 2018
thanks so much >< 
Reply
:iconlilyhze:
LiLyHze Featured By Owner Mar 11, 2018
Xin chào, mình là admin của page Link.ka.xl. 
Xin hỏi vì sao bạn lại đạo trắng trợn artwork của bạn Bui Khanh Linh thế ạ? Mình và Linh là bạn thân của nhau, Linh có nói với mình là rất buồn về điều này. Mong bạn sớm reply comment này để em nó có một cái sinh nhật năm sau đầm ấm.

Thân, 
dàn admin page Link.ka.xl
Reply
:iconhallyumi:
Hallyumi Featured By Owner Mar 8, 2018  Hobbyist Artist
I loved <3
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Mar 9, 2018
thanks for ur support ^^ 
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
March 8
Image Size
1.4 MB
Resolution
967×804
Link
Thumb

Stats

Views
102
Favourites
12 (who?)
Comments
5
Downloads
0
×