Shop Forum More Submit  Join Login
kim jong in . 6717 by Byunryexol kim jong in . 6717 by Byunryexol
"Chuyến tàu tuổi trẻ của chúng ta đã một đi không trở lại. Có chạy nhanh cách mấy cũng không đuổi kịp thanh xuân đã mất." __ Trời vẫn còn xanh em vẫn còn anh __
:iconngjumgg:
ngjumgg Featured By Owner Jun 19, 2017
. Xjnk <3333
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jun 19, 2017
móa =))))))))))))))))))))))))))
Reply
:iconngjumgg:
ngjumgg Featured By Owner Jun 19, 2017
. = )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
June 6, 2017
Image Size
434 KB
Resolution
851×315
Link
Thumb

Stats

Views
124
Favourites
17 (who?)
Comments
3
Downloads
0
×