Shop Forum More Submit  Join Login
Share PSD #3 by Byunryexol by Byunryexol Share PSD #3 by Byunryexol by Byunryexol
- PSD lần này da trắng môi đỏ nhá , kiu cực luôn :vvv Cái này đẹp nhất á ^^
- Lấy thì làm đúng luật nha : 
                                    WATCH+FAV+CMT=DOWN                    
 
-Khi sử dụng nhớ credit tớ
 - Không nhận nó là của bạn
 - Không share or bán nhé 
Add a Comment:
 
:iconruby244:
Ruby244 Featured By Owner Jun 11, 2015  Student Interface Designer
hốt đây :))
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jun 12, 2015
thế nào xài ổn ko?
Reply
:iconruby244:
Ruby244 Featured By Owner Jun 14, 2015  Student Interface Designer
chưa thử : ))
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jun 14, 2015
:v
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jun 11, 2015
<3 ths
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
June 11, 2015
Image Size
3.1 MB
Resolution
800×542
Link
Thumb

Stats

Views
147
Favourites
3 (who?)
Comments
5
Downloads
6
×