Shop Forum More Submit  Join Login
Share PSD #1 by Byunryexol by Byunryexol Share PSD #1 by Byunryexol by Byunryexol
- Ahaha tớ đã trở lại và lợi hại hơn xưa :D (Big Grin) :D (Big Grin) :D (Big Grin) :D (Big Grin) 
- Lần này không phải share render đâu nha là psd đó ~~~ hố hố cái nè đẹp lắm à nha ~~~~ ATSM quớBig Laugh Baekhyun Big Laugh Baekhyun Big Laugh Baekhyun Big Laugh Baekhyun Big Laugh Baekhyun 
- Lấy :
                                        WATCH+FAV+CMT=DOWN   
 
- Sử dụng nhớ credit tớ!                                                    
  ....gút bai Baekhyun (EXO) 
No comments have been added yet.

Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
June 10, 2015
Image Size
3.8 MB
Resolution
800×532
Link
Thumb

Stats

Views
103
Favourites
2 (who?)
Comments
0
Downloads
9
×