Shop Forum More Submit  Join Login
[Share #3] Pack Render Hyeri  - Byunryexol by Byunryexol [Share #3] Pack Render Hyeri  - Byunryexol by Byunryexol
- ahihi em đã trở lại và lợi hại hơn xưa Wink/Razz Wink/Razz Wink/Razz Wink/Razz Wink/Razz Wink/Razz Wink/Razz . Bộ này em cut có vẻ chuẩn hơn ^^ Nhưng nếu có gì em chưa cut kĩ thì mấy chế khi sử dụng xoá phần thừa đó đi giúp em nhé EXO Emoticon#19 EXO Emoticon#19 EXO Emoticon#19 EXO Emoticon#19 EXO Emoticon#19 
- Stock by :  click   cut by : em <3 
- Chế nào không lấy thì thôi còn chế nào mà lỡ ấn vô nút down rồi thì làm đúng luật nhé :
                                                                                    WATCH+FAV+CMT=DOWN   
-
Ai lấy không làm đúng luật là em buồn lắm á [EXO] Kris ''Legit'' Crying Emoticon [EXO] Kris ''Legit'' Crying Emoticon [EXO] Kris ''Legit'' Crying Emoticon vả lại khi dùn nhớ credit em nheee EXO Emoticon#18 
....Hết rồi ạ
 


                                                                                    STOP SHARE!
:iconchiiiismile:
ChiiIISmile Featured By Owner Jun 26, 2016  Student
done
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jun 27, 2016
stop share rồi bạn = )))))
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
June 4, 2015
File Size
7.1 MB
Link
Thumb

Stats

Views
218
Favourites
3 (who?)
Comments
2
×