Shop Forum More Submit  Join Login
[Cover Zing] Art #14 Mix by Byunryexol [Cover Zing] Art #14 Mix by Byunryexol
- Tệ lắm đúng không? T^T
- Credit: In my fav and in my art (sử dụng linh tinh múa máy lung ta lung tung bla..bla... nên ko ghi rõ credit đk nên mong mấy chế thứ lỗi khi nào có thời gian em sẽ ghi đầy đủ Exo : Baekhyun Touch Exo : Baekhyun Touch Exo : Baekhyun Touch 
       ...chấm hếtAdorable Baekhyun Adorable Baekhyun Adorable Baekhyun 
Add a Comment:
 
:iconricucheoo:
Ricucheoo Featured By Owner Jun 18, 2015
đẹp ó cơ mà tìm lòi mắt éo thấy cre đâu Chanyeol Chanyeol Chanyeol 
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jun 18, 2015
Hố hố đấy gọi là cre ẩn
Reply
:iconricucheoo:
Ricucheoo Featured By Owner Jun 20, 2015
ò~~~> ra vậy 
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jun 22, 2015
ừm
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
June 9, 2015
Image Size
9.2 MB
Resolution
980×300
Link
Thumb

Stats

Views
103
Favourites
1 (who?)
Comments
4
Downloads
1
×