Shop Forum More Submit  Join Login
[290715] Cover Scrapbook Jessica by Byunryexol [290715] Cover Scrapbook Jessica by Byunryexol
- Cece lại Comeback với art mới ^^ Nói thế cho oai chứ có đi đâu đâu mà come với chả back :v . Art lần này hồng từ trên xuống dưới, nhìn hồng hết cả mắt :3 
   Giờ đến phần tớ credit:
- Render: :iconmmikkie:
- Res move của :iconjukiida:
- PSD : :iconloo-luyi: :iconjukiida: :iconsei-huan:
     Thanks các chế  <333     
:iconimhany:
ImHany Featured By Owner Jul 22, 2017
- Xin bìa ạ :vv
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 22, 2017
?
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
July 28, 2015
Image Size
346 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb

Stats

Views
112
Favourites
2 (who?)
Comments
2
Downloads
1
×