Shop Forum More Submit  Join Login
///271116/// by Byunryexol ///271116/// by Byunryexol
///CREDIT/// :iconjellygi: :iconhyerinie: :iconxiao-xue: :iconrisahhh: :iconrinyhent:
:iconhanaphuong200: :icondaydreameditz: :iconsanta203: :iconmeimportaunamierda: :iconcmjteam: , NCT D.A,my fav...
                                              ///SUPPORT MY PAGE///
Add a Comment:
 
:iconthyvan902:
Thyvan902 Featured By Owner Jul 1, 2017
cho tớ xin link psd ( ai có cho tớ với )
Reply
:icondnishesth-san:
DnishesTH-San Featured By Owner Jan 25, 2017   Artisan Crafter
. còn link hem cho chị với cô
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jan 25, 2017
chời e xóa hết r T^T
Reply
:icondnishesth-san:
DnishesTH-San Featured By Owner Jan 25, 2017   Artisan Crafter
. pùn dị
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jan 5, 2017
STOPSHARE THANK YOU <3
Reply
:iconbobanhbeo:
bobanhbeo Featured By Owner Jan 5, 2017
bạn ơi cho  mình xin PSD thứ 2,4,5 được không ạ 

Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jan 5, 2017
checknote
Reply
:iconmintdy2811:
MinTDY2811 Featured By Owner Jan 2, 2017
Cậu ơi, cho tớ xin psd 2,3,4,5 được không ạ/
Reply
:iconrain1705:
Rain1705 Featured By Owner Jan 1, 2017
cho mình xin psd 2,3,5 đc k??
Reply
:iconjiw-b:
jiw-B Featured By Owner Dec 5, 2016  Student Interface Designer
Bạn cho mình xin PSD thứ 2,4,5 và bộ texture thứ 3 được không ạ ?
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Dec 5, 2016
checknote nhé bạn ~ texture ở art 3 là mình tự mix từ các stock bạn ạ ~
Reply
:iconjiw-b:
jiw-B Featured By Owner Dec 5, 2016  Student Interface Designer
Bạn có giữ stock gốc không ạ ? Nếu có thì cho mình xin nhaaa 
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Dec 5, 2016
mình dùng render bạn ơi ~
Reply
:iconkhoimy:
khoimy Featured By Owner Dec 4, 2016
mik xin psd 1,34 đ ko ạ
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Dec 4, 2016
checknote nhé bạn ~
Reply
:iconkhoimy:
khoimy Featured By Owner Dec 12, 2016
là sao ạ ? mình no tải đc
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Dec 12, 2016
bạn mở All Notifications ra nhé, có phần note đó bạn nhấp vô, dạng như tin nhắn đó :33
Reply
:iconsaltchuchoe:
Saltchuchoe Featured By Owner Dec 3, 2016
cho mình xin psd 1,3,4 được hông ạ?
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Dec 3, 2016
checknote nha bạn ~
Reply
:iconsaltchuchoe:
Saltchuchoe Featured By Owner Dec 3, 2016
thanks bạn <33
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Dec 3, 2016
không có gì nhé, sử dụng nhớ credit mình nhé <3
Reply
:iconbeent151:
Beent151 Featured By Owner Nov 29, 2016
- Cho mình xin PSD 4&5
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Nov 29, 2016
checknote nha bạn ~
Reply
:iconpooniut-ara:
PooniuT-ara Featured By Owner Nov 29, 2016
3 va 4 5 ^^ 
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Nov 29, 2016
checknote ~bạn viết tắt quá mình k hiểu = ))))))))
Reply
:iconjysmelodyss:
jysmelodyss Featured By Owner Nov 27, 2016
bạn cho mình xin PSD 1,3 được không?
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Nov 28, 2016
checknote ~ credit me if you use
Reply
:iconchipspotato:
ChipsPotato Featured By Owner Nov 27, 2016
Mình xin PSD số 1,3,4 được không ạ? 
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Nov 28, 2016
checknote ~ credit me if you use
Reply
:iconbtsarmy82:
BTSArmy82 Featured By Owner Nov 27, 2016  Student Interface Designer
cho mình xin PSD đc kh
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Nov 27, 2016
bạn muốn lấy cái nào ạ? trừ cái 2 vì cái đó tớ làm cho page .-.
Reply
:iconbtsarmy82:
BTSArmy82 Featured By Owner Nov 27, 2016  Student Interface Designer
cái nào cậu làm cho page thì thôi :vv còn lại note cho tớ được không?
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Nov 28, 2016
ok cậu <333 dùng nhớ credit nhé ^^
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
November 27, 2016
Image Size
2.4 MB
Resolution
851×1575
Link
Thumb

Stats

Views
348
Favourites
28 (who?)
Comments
33
Downloads
5
×