Shop Forum More Submit  Join Login
[260715] Quotes EXID by Byunryexol [260715] Quotes EXID by Byunryexol
- Tèn tèn tèn ten:happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce:  Sản phẩm mới ra lò ^^ Dạo này cuồng nặng EXID thật rồi hay sao ý, ahihi 
- Text nguồn by : Quotes EXID - FaceBook
-Stock toàn bộ by  : :iconbyunryexol:
- Clr :iconminj-cucheo-designer: :iconryniexiao: :iconbonsullivan: :iconbyunryexol: :iconminbidocc: :iconseroduong: :iconhikihima-kiririn2: Mệt T^T Không biết đã đủ chưa?
     bai bai....Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap       
Add a Comment:
 
:iconfanleo2000:
fanleo2000 Featured By Owner Sep 6, 2015  Student
cho xin stock cua mấy tấm trên đi b
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Sep 6, 2015
xin lỗi tớ mua shop nên không share được T^T shop đó tớ cũng quên rồi :v
Reply
:iconryxoxol:
Ryxoxol Featured By Owner Aug 15, 2015
Cho chị xin tên font "Yêu" ở art Solji đi T.T 
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Aug 15, 2015
Utm Beautiful caps hay sao ý, tại dạo này ko sòe đến lap nên ko nhớ nhưng mà cái font đấy hay dùng
Reply
:iconvittyjung0301:
VittyJung0301 Featured By Owner Jul 29, 2015
Font out với chìm
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 29, 2015
chuẩn rồi ~
Reply
:icondeliapsc:
DeliaPsc Featured By Owner Jul 26, 2015
Cái nào của tui đây bé 
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 26, 2015
em move cái bong bóng 
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 26, 2015
cái xanh xanh của Hyerin ế , em lười nên move với dùng luôn psd Chorong
Reply
:iconseroduong:
SeroDuong Featured By Owner Jul 26, 2015  Student Interface Designer
mấy cái màu chói lóa chắc là của tui T^T
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 26, 2015
chuẩn gùi ^^ không chói lắm đâu, tui làm chói thôi à~
Reply
:iconseroduong:
SeroDuong Featured By Owner Jul 26, 2015  Student Interface Designer
bình thường nó cháy rồi chứ không phải chói mà :L
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 26, 2015
tui thấy đẹp 
Reply
:iconseroduong:
SeroDuong Featured By Owner Jul 26, 2015  Student Interface Designer
Hẳn, dù sao cũng tks nhìu <3
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 26, 2015
nothing
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
July 26, 2015
Image Size
2.0 MB
Resolution
1960×1200
Link
Thumb

Stats

Views
267
Favourites
4 (who?)
Comments
15
Downloads
4
×