Shop Forum More Submit  Join Login
[250715] Quotes BTS by Byunryexol [250715] Quotes BTS by Byunryexol
- BangTan Boys <333
- Credit: Stock by CSP Shop.Clr by :iconbyunryexol:
Add a Comment:
 
:iconnever-be-mine:
Never-Be-Mine Featured By Owner Jul 25, 2015  Student Interface Designer
text hơi chìm :3
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 25, 2015
ừm,lúc đầu thì làm xung lắm nhưng đăng lên mưosi thấy text trìm T^T
Reply
:iconjusttheodora1003:
justtheodora1003 Featured By Owner Jul 24, 2015  Student General Artist
Bantang ~ ARMY hả em ?
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 25, 2015
ố la, chế baby của em cũng là AMRY nha~
Reply
:iconjusttheodora1003:
justtheodora1003 Featured By Owner Jul 26, 2015  Student General Artist
Hế hế chế bias V với Jimin ấy. Ngày nào cũng xem MV của bọn nó TvT
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 26, 2015
keke :v giống em, những em bia VKooK cơ ,dạo này em bị cuồng bài Danger ý ,hay quá trời luôn 
Reply
:iconjusttheodora1003:
justtheodora1003 Featured By Owner Jul 28, 2015  Student General Artist
Chế thì mấy bữa nay ngày nào không coi Dope là không ăn ngủ gì được ~
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 28, 2015
giống em, em nghiện nặng Danger 
Reply
:iconjusttheodora1003:
justtheodora1003 Featured By Owner Jul 29, 2015  Student General Artist
Hehe. Chú Thanh Bùi nhà mình quá professional mà
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 29, 2015
chuẩn ồi 
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 25, 2015
nae~ em fan lai mà
Reply
:iconshyncute01:
Shyncute01 Featured By Owner Jul 24, 2015
đẹp quá chế ơi :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: 
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 25, 2015
font chìm mà m
Reply
:iconshyncute01:
Shyncute01 Featured By Owner Jul 27, 2015
t nói cái PSD mà :3 .. thin lỗi t không nói rõ :3 
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 27, 2015
ừa 
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
July 24, 2015
Image Size
273 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb

Stats

Views
1,194
Favourites
2 (who?)
Comments
15
Downloads
5
×